Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2016 (A)

8 Fyllnadsval till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor (A + Sbk)

9 Revidering av Program för kvalitetsutveckling. Svar på remiss (A)

10 Tomträttsupplåtelse och försäljning av byggnad till SISAB av fastigheten Atlas 6 i Gamla stan (M&V)

11 Ett skyskrapeprogram för Stockholm. Motion (2016:53) från Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C). Svar på remiss (PU + Sbk)

12 Om att bygga "Klarastaden" med 6000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen. Motion (2016:42) från Karin Ernlund, Jonas Nabbebo, Per Ankersjö och Stina Bengtsson (samtliga C). Svar på remiss (PU + Sbk)

13 Utveckling av Skeppsbron. Motion (2016:61) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss (PU)

14 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck. Motion från Kristina Lutz (M), (2016:56). Svar på remiss (PU)

15 Planera för 5000 bostäder i och i anslutning till Årsta skog. Svar på motion från Joakim Larsson (M) m.fl. (PU)

16 Samråd gällande utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren. Anmälan av svar på remiss (PU)

17 Ram- och genomförandeavtal för projekt Stockholms Ström. Avtal med Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB (PU)

18 Preliminär markanvisning för datahallar inom fastigheten Vanda 2 och del av fastigheten Akalla 4:1 (kv. Salo) i Akalla Företagsområde till AB Fortum Värme (PU)

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 36:1 och 28:1 i Hässelby Villastad till Hauschild & Siegel Architecture AB, Ikano Bostad AB, Wallfast AB, Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB tillsammans med Svenska Hem i Bromma Mark XXIV AB och Vivere Fastigheter AB tillsammans med Vivere Bygg & VVS AB och Grundbulten 17879 AB under namnändring till Riddersvik kvarter 8 AB samt ...

Dnr: E2015-01572

...en tidig markreservation för bostäder till Innovation Properties Sverige AB och Västkuststugan AB

20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för studentbostäder inom fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm med AB Abacus Bostad. Tilläggsmarkanvisning samt genomförandebeslut (PU)

21 Förvärv av byggnader i Slakthusområdet från S:t Erik Markutveckling AB (PU)

22 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga med Ebab AB, Froj AB och Prolex film och video AB (PU)

23 Liljeholmen 1:1 m.fl. vid Nybohovsbacken i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut (PU)

24 Exploateringsavtal med SSM Hold Fast 6 AB och Telefonplan Stockholm Property AB avseende Timotejen 17, 19 & 28 i Västberga (PU)

25 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng med JM AB. Genomförandebeslut (PU)

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut (PU)

27 Markanvisning för parkeringshus inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Stockholm Parkering AB (PU)

28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Primula Byggnads AB, Folkhem Trä AB och Erik Wallin AB. Inriktningsbeslut (PU)

29 Spårväg City delen Västra Trädgårdsgatan-Hamngatan-Sergels torg-Klarabergsgatan. Genomförandeavtal (SP +Tk)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2016-00032

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2016, Dnr E2016-00288

§8 Fyllnadsval till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-02925

§9 Revidering av Program för kvalitetsutveckling. Svar på remiss, Dnr E2016-02408

§10 Tomträttsupplåtelse och försäljning av byggnad till SISAB av fastigheten Atlas 6 i Gamla stan, Dnr E2016-03017

§11 Ett skyskrapeprogram för Stockholm. Motion (2016:53) från Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C). Svar på remiss, Dnr E2016-01776

§12 Om att bygga "Klarastaden" med 6000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen. Motion (2016:42) från Karin Ernlund, Jonas Naddebo, Per Ankersjö och Stina Bengtsson (samtliga C). Svar på remiss, Dnr E2016-01610

§13 Utveckling av Skeppsbron. Motion (2016:61) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss, Dnr E2016-02030

§14 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck. Motion från Kristina Lutz (M), (2016:56). Svar på remiss, Dnr E2016-02029

§15 Planera för 5000 bostäder i och i anslutning till Årsta skog. Svar på motion från Joakim Larsson (M) m.fl., Dnr E2016-01775

§16 Samråd gällande utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02704

§17 Ram- och genomförandeavtal för projekt Stockholms Ström. Avtal med Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB, Dnr E2016-02758

§18 Preliminär markanvisning för datahallar inom fastigheten Vanda 2 och del av fastigheten Akalla 4:1 (kv. Salo) i Akalla Företagsområde till AB Fortum Värme, Dnr E2016-01263

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 36:1 och 28:1 i Hässelby Villastad till Hauschild & Siegel Architecture AB, Ikano Bostad AB, Wallfast AB, Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB tillsammans med Svenska Hem i Bromma Mark XXIV AB och

Vivere Fastigheter AB tillsammans med Vivere Bygg & VVS AB och Grundbulten 17879 AB under namnändring till Riddersvik kvarter 8 AB samt en tidig markreservation för bostäder till Innovation Properties Sverige AB och Västkuststugan AB, Dnr E2015-01572

§20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för studentbostäder inom fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm med AB Abacus Bostad. Tilläggsmarkanvisning samt genomförandebeslut, Dnr E2016-02980

§21 Förvärv av byggnader i Slakthusområdet från S:t Erik Markutveckling AB, Dnr E2016-02920

§22 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga med Ebab AB, Froj AB och Prolex film och video AB, Dnr E2010-512-00187

§23 Liljeholmen 1:1 m.fl. vid Nybohovsbacken i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2010-511-00917

§24 Exploateringsavtal med SSM Hold Fast 6 AB och Telefonplan Stockholm Property AB avseende Timotejen 17, 19 & 28 i Västberga, Dnr E2016-03053

§25 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng med JM AB. Genomförandebeslut, Dnr E2016-02845

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-02986

§27 Markanvisning för parkeringshus inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Stockholm Parkering AB, Dnr E2016-02399

§28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Primula Byggnads AB, Folkhem Trä AB och Erik Wallin AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-01275

§29 Spårväg City delen Västra Trädgårdsgatan-Hamngatan­Sergels torg-Klarabergsgatan. Genomförandeavtal, Dnr E2016-02706