Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-11-15

Sammanträde 2018-11-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 6/2018

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning per oktober 2018 (A)

7 Färdplan för ett Stockholm för alla. Svar på remiss (A)

8 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1 i Akalla till Akalla Centrumfastigheter AB och SSM Fastigheter AB (PU) Rinkeby-Kista stdf

9 Bostäder inom del av fastigheten Nälsta 5:2 vid Täbylundsvägen i Nälsta. Reviderat inriktningsbeslut (PU) Hässelby-Vällingby stdf

10 Markanvisning för förskola inom fastigheten Räknetabellen 3 och del av fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta till KB Myran nr 300 (PU) Hässelby-Vällingby stdf

11 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Masugnen 5 och Masugnen 7 i Ulvsunda industriområde med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och JM AB (PU) Bromma stdf

12 Utveckling av Södertäljevägen - från trafikled till urban miljö. Utredningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

13 Överenskommelse om exploatering med försäljning och upplåtelse av tomträtt, för bostäder, skola och förskola inom fastigheterna Söderholmen 1, Vårberg 1:1, Skärholmen 2:1, Stallarholmen 17, Båtholmen 2 samt Laxholmen 4 i Vårberg med Riksbyggen samt SISAB. Genomförandebeslut (PU) Skärholmens stdf

14 Markanvisning för garage inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov till Stockholm Parkering AB (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Arkivfotot 2 och Örby 4:1 i Högdalen till Botrygg Arkivfotot 2 AB (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

16 Reviderat inriktningsbeslut för programområde Trollesundsvägen inom fastigheten Örby 4:1 m.m. i Bandhagen. Överenskommelse om exploatering med upplåtelse av tomträtt vid kv. Lådkameran med Familjebostäder AB. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

17 Stamnätstation inom fastighet Örby 4:1 i Högdalen. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

18 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Dalen 21 och del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

19 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Sveafastigheter Bostad AB. Fokus Hagsätra Rågsved (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

20 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand med Arkitektmagasinet i Stockholm AB, Sundhem AB och Ullerudsbacken i Farsta AB (PU) Farsta stdf

21 Exploateringsavtal med FIL Hästen R Building AB avseende Hästen 21 på Norrmalm (SP)

22 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2018-06-14, §32, Nattugglan 14 (SP)

23 Upphandling av färjetrafiken i Hammarby Sjöstad (SP)

24 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med överlåtelse av byggnad för serverhall och fördelningsstation inom del av fastigheten Starkströmmen 1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Ellevio AB och Elementica Data Center Construction AB. Genomförandebeslut (SP)

25 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss (SP)

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder (PU) Hässelby-Vällingby stdf

Dnr: E2016-04077

Bordlagt den 18 oktober 2018, pkt 8
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Markanvisning för handel, kontor och bostäder m.m. inom fastigheten Stubinen 2 och del av Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Citycon Liljeholmstorget Galleria AB och Citycon Liljeholmen bostad AB. Inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

Dnr: E2018-03649

Bordlagt den 18 oktober 2018, pkt 12

28 Fokus Skärholmen. Reviderat inriktningsbeslut (PU) Skärholmens stdf

29 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut Tillägg till markanvisning för bostäder i Mälarhöjden till HSB Bostad AB. Markanvisning för drivmedelstation i Fruängen till Preem AB, för förskola och skola i Bredäng respektive Mälarhöjden till Skolfastigheter i Stockholm AB, samt för verksamhetsändamål i Bredäng till Sagax Sätra AB (PU) Skärholmens stdf

30 Anmälan av delegationsbeslut fattade av exploateringsnämndens ordförande (FL)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning per oktober 2018, Dnr E2018-00499

§7 Färdplan för ett Stockholm för alla. Svar på remiss, Dnr E2018-02771

§8 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1 i Akalla till Akalla Centrumfastigheter AB och SSM Fastigheter AB, Dnr E2018-03956

§9 Bostäder inom del av fastigheten Nälsta 5:2 vid Täbylundsvägen i Nälsta. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2014-00927

§10 Markanvisning för förskola inom fastigheten Räknetabellen 3 och del av fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta till KB Myran nr 300, Dnr E2018-03465

§11 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Masugnen 5 och Masugnen 7 i Ulvsunda industriområde med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och JM AB, Dnr E2018-03857

§12 Utveckling av Södertäljevägen ­ från trafikled till urban miljö. Utredningsbeslut, Dnr E2018-01565

§13 Överenskommelse om exploatering med försäljning och upplåtelse av tomträtt, för bostäder, skola och förskola inom fastigheterna Söderholmen 1, Vårberg 1:1, Skärholmen 2:1, Stallarholmen 17, Båtholmen 2 samt Laxholmen 4 i Vårberg med Riksbyggen samt SISAB. Genomförandebeslut, Dnr E2018-03371

§14 Markanvisning för garage inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov till Stockholm Parkering AB, Dnr E2018-03925

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Arkivfotot 2 och Örby 4:1 i Högdalen till Botrygg Arkivfotot 2 AB, Dnr E2018-02321

§16 Reviderat inriktningsbeslut för programområde Trollesundsvägen inom fastigheten Örby 4:1 m.m i Bandhagen. Överenskommelse om exploatering med upplåtelse av tomträtt vid kv. Lådkameran med Familjebostäder AB. Genomförandebeslut, Dnr E2018-03916

§17 Stamnätsstation inom fastighet Örby 4:1 i Högdalen. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00402

§18 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Dalen 21 och del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut, Dnr E2018-03959

§19 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Sveafastigheter Bostad AB. Fokus Hagsätra Rågsved, Dnr E2017-03951

§20 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand med Arkitektmagasinet i Stockholm AB, Sundhem AB och Ullerudsbacken i Farsta AB, Dnr E2018-03049

§21 Exploateringsavtal med FIL Hästen R Building AB avseende Hästen 21 på Norrmalm, Dnr E2018-03888

§22 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2018-06-14, §32, Nattugglan 14, Dnr E2018-00449

§23 Upphandling av färjetrafiken i Hammarby Sjöstad, Dnr E2018-03751

§24 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med överlåtelse av byggnad för serverhall och fördelningsstation inom del av fastigheten Starkströmmen 1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Ellevio AB och Elementica Data Center Construction AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-01027

§25 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018- 02780

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder, Dnr E2016-04077. Bordlagt den 18 oktober 2018, pkt 8

§27 Markanvisning för handel, kontor och bostäder m.m. inom fastigheten Stubinen 2 och del av Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Citycon Liljeholmstorget Galleria AB och Citycon Liljeholmen bostad AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2018-03649. Bordlagt den 18 oktober 2018, pkt 12

§29 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut Tillägg till markanvisning för bostäder i Mälarhöjden till HSB Bostad AB. Markanvisning för drivmedelstation i Fruängen till Preem AB, för förskola och skola i Bredäng respektive Mälarhöjden till Skolfastigheter i Stockholm AB, samt för verksamhetsändamål i Bredäng till Sagax Sätra AB, Dnr E2018-02322

§30 Anmälan av delegationsbeslut fattade av exploateringsnämndens ordförande, Dnr E2018-04182