Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-04-21

Sammanträde 2022-04-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Stockholms stad måste ta ansvar för att skattepengar inte hamnar i kriminella fickor inom byggbranschen. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S) (FL)

7 Omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel - bygg 30 000 nya bostäder. Motion av Karin Wanngård och Jan Valeskog (båda S). Svar på remiss (FL)

9 Stadsgemensam visselblåsarfunktion. Svar på remiss (A)

10 Ekonomisk uppföljning per mars, 2022 (E)

11 Redovisning av vidaredelegation (A)

12 Revisionsrapport Nr 1, 2022, Samverkan i stadsplanering. Svar på remiss (A)

13 Revisionsrapport Nr 2, 2022, Projekt Slussen. Svar på remiss (A)

14 Kostnad för inhyrning hos privata aktörer. Svar på skrivelse från Clara Lindblom m.fl. (V) (PUS)

15 Tillägg till markanvisningsavtal för förskola inom fastigheten Sommen 9 i Årsta till Lotshem Samhällsutveckling AB (PUS) Enskede-Årsta-Vantör sdf

16 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Johanneshov 1:1 mfl i Johanneshov till Micasa Fastigheter i Stockholm AB (PUS) Enskede-Årsta-Vantör sdf

18 Förändring av markanvisning för bostäder inom fastigheten Bävertassen 1 och del av Älvsjö 1:1 till Bäv Ekonomisk Förening (PUS) Enskede-Årsta-Vantör sdf

19 Larsboda strand. Reviderat inriktningsbeslut (PUS) Farsta sdf

20 En bilfri innerstad. Motion av Malin Ericson och Lisa Palm (båda Fi). Svar på remiss (MLT)

21 Värdeöverföring av Skansen 22 på Norrmalm från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden (PU VISP) Norrmalm sdf

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Stockholms stad måste ta ansvar för att skattepengar inte hamnar i kriminella fickor inom byggbranschen. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

§7 Omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel - bygg 30 000 nya bostäder. Motion av Karin Wanngård och Jan Valeskog (båda S). Svar på remiss

§9 Stadsgemensam visselblåsarfunktion. Svar på remiss

§10 Ekonomisk uppföljning per mars, 2022

§11 Redovisning av vidaredelegation

§12 Revisionsrapport Nr 1, 2022, Samverkan i stadsplanering. Svar på remiss

§13 Revisionsrapport Nr 2, 2022, Projekt Slussen. Svar på remiss

§14 Kostnad för inhyrning hos privata aktörer. Svar på skrivelse från Clara Lindblom m.fl. (V)

§15 Tillägg till markanvisningsavtal för förskola inom fastigheten Sommen 9 i Årsta till Lotshem Samhällsutveckling AB

§16 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Johanneshov 1:1 mfl i Johanneshov till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§18 Förändring av markanvisning för bostäder inom fastigheten Bävertassen 1 och del av Älvsjö 1:1 till Bäv Ekonomisk Förening

§20 En bilfri innerstad. Motion av Malin Ericson och Lisa Palm (båda Fi). Svar på remiss

§21 Värdeöverföring av Skansen 22 på Norrmalm från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden