Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2015-04-07

Sammanträde 2015-04-07

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 8.00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 10 februari 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)

6 Underlag till budget för 2016 med inriktning 2017-2018 (A)

7 Anmälan av rättning i årsredovisningen för 2014 (A)

8 Anmälan Finansiell månadsrapport per 2015-02-28 (A)

9 Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2014 (A)

11 Resultatrapport AB Familjebostäder för januari-februari 2015 (A)

12 Fusion av dotterbolagen Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB (A)

13 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Älvsjöstaden kv 2 samt option för kv 12, Älvsjö (PuA)

14 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Ripan, Östermalm (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2015.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20150407.pdf (152 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20150407.pdf (152 kb)

§4 Firmatecknare för AB Familjebostäder, Dnr 2015/0505-1.1

§6 Underlag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018, Dnr 2015/0507-1.2.4

§7 Anmälan rättning i Årsredovisningen för 2014, Dnr 2015/0508-1.2.4

§8 Finansiell månadsrapport 2015-02-28 för AB Familjebostäder, Dnr 2015/0509-1.2.4

§9 Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2014, Dnr 2015/0510-1.2.1

§11 Resultatrapport AB Familjebostäder för januari ­ februari 2015, Dnr 2015/0512-1.2.4

§12 Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder, Dnr 2015/0513-1.1

§13 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Älvsjöstaden kv 2 samt option för kv 12, Älvsjö, Dnr 2015/0514-3.2.4

§14 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Ripan 5, Östermalm, Dnr 2015/0515-3.2.4