Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

5 Betänkandet Låt fler forma framtiden! Remissvar.

6 Motion om ljussättning av stadens husfasader. Remissvar.

7 Stockholms stads EU-policy. Remissvar.

8 Personalpolicy för Stockholms stad. Remissvar.

9 Motion om obelisken på Slottsbacken. Remissvar.

11 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal.

12 Liljeholmsbadet, tekniska förutsättningar för fortsatt badverksamhet. Initieringsbeslut.

13 Eriksdalsbadet, fortsatt utredning för upprustning av taket med mera samt energibesparande åtgärder. Initieringsbeslut.

14 Upphandling av förnyade och utökade IT-stöd för fastighetsförvaltning. Inriktnings- och genomförandebeslut.

15 Upprustning och utveckling av Östermalmshallen. Lägesrapport.

16 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

17 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport.

18 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan. Slutrapport.

19 Förvärv av förskola i bostadsrättsföreningen Mejeriet i kv Medlemmen, Årsta. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-233/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 15 april 2016
Fastighetskontoret

20 Anmälan av beslut om upphörande av hyresavtal. Delegationsbeslut.

Dnr: 1.7-244/2016

Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 19 april 2016
Fastighetskontoret

21 Försäljning av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.1-246/2016

Sekretess upphävd
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förvaltningschefen informerar

23 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§5 Betänkandet Låt fler forma framtiden! Remissvar Dnr 1.6-227/2016

§6 Motion om ljussättning av stadens husfasader.

§9 Motion om obelisken på Slottsbacken.

§11 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal Dnr 4.2-052/2016

§12 Liljeholmsbadet, tekniska förutsättningar för fortsatt badverksamhet.

§13 Eriksdalsbadet, fortsatt utredning för upprustning av taket med mera samt energibesparande åtgärder.

§14 Upphandling av förnyade och utökade IT-stöd för fastighetsförvaltning.

§15 Upprustning och utveckling av Östermalmshallen.

§16 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

§17 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering.

§18 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan.

§19 Förvärv av förskola i bostadsrättsföreningen Mejeriet i kv Medlemmen, Årsta.

§20 Anmälan av beslut om upphörande av hyresavtal.

§21 Försäljning av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2.

§22 Förvaltningschefen informerar

§23 Frågor för beredning och övrig information