Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-08-30

Sammanträde 2016-08-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Motion om att inrätta fler livescener i Stockholm. Remissvar.

6 Strategisk inriktning för företagsområden. Remissvar.

7 Promemorian Miljöbedömningar. Remissvar.

9 Förvaltningschefen informerar

10 Frågor för beredning och övrig information

P Tekenförklaringar P = Ärende med personalföreträdare OJ = Omedelbar justering IDF = Gemensamt ärende med idrottsförvaltningen Fastighetskontoret Sida 2 (2)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-008/2016

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-007/2016

§5 Motion om att inrätta fler livescener i Stockholm.

§9 Förvaltningschefen informerar

§10 Frågor för beredning och övrig information