Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-06-12

Sammanträde 2001-06-12

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 9/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
12 juni 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Bostadsutställning i Hammarby Sjöstad – BoStad´02 (S)

6 Åtgärder för minskade växthusgasutsläpp. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (S)

7 Renhållningsordning för Stockholms kommun innehållande föreskrifter och avfallsplan. Remiss (S)

8 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2001 (A)

9 Revisionsberättelse för år 2000 (A)

10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2001 (A) (utdelas)

12 Området Henriksdal/Lugnet, Hammarby Sjöstad. Inrikt-ningsbeslut (RI)

13 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad (RI)

14 Utbyggnad av Norra Stationsområdet m m. Inriktnings-beslut (RI)

15 Utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet. Lägesrapport (RI)

16 Besvär över gatu- och fastighetsnämndens mark-anvisningsbeslut för Kampementsbacken 2 och 3 inom stadsdelen Ladugårdsgärdet (RI)

17 Detaljplan för kv Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 94148 (RI)

18 Seniorboende i hyresrätt ”55+ bostäder”. Motion av Lars Furehed (s), 2000:13 (RI)

19 Handikapprådets protokoll nr 4/2001 (RI)

20 Genomförande av detaljplan för Sickla Kanal, Hammarby Sjöstad (RI)

21 Detaljplanen Fryshuset, del i Hammarby Sjöstad, inom Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2000-06841-54. Remiss (RI)

22 Trafikplan för Norrmalm och Trädplan för Vasastan. Remissutskick (RI)

24 Principöverenskommelse med JM angående exploatering inom kommande detaljplan för kv Kojan m m, Kungs-holmen (RI)

25 Överenskommelse om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården (RI)

27 Avtal avseende överlåtelse av mark och tomträtt till fastigheten fd Fordfabriken m m (RI)

29 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 5/2001 (RI)

30 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta (RY)

31 Ombyggnad av Sockenvägen mellan Ålandsvägen och Sockenplan. Upphandling av entreprenad. Hemligt (RY)

32 Utvidgning av salutorgsytan i Hässelby Gårds centrum. Remiss (RY)

33 Studentbostäder i kvarteret Randers i Kista. Redovisning av genomförandebeslut och detaljplan (RY)

34 Överenskommelse om byggande av kv Silvret samt mark-anvisning i kv Uranet i Grimsta till Svenska Bostäder (RY)

35 Markanvisning för bostäder, kontor m m inom fastigheten Midsommarkransen 1:14 samt del av Midsommarkransen 1:1 vid Telefonplan (RY)

36 Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjesson (s), 2000:18 (RY)

37 Ramavtal för f d Långbro sjukhusområde mellan staden och JM AB (RY)

38 Markanvisning för del av kv Vätö m m i Farsta Strand samt försäljning av del av fastigheten Porslinsköket 2 m m i Hässelby Gård för bostäder (RY)

39 Samordning av klotterinsatser i Stockholms stad. Delrapport (RY)

40 Markanvisning för bostäder och lokaler vid Sätra Centrum till PEAB Sverige AB samt beställning av detaljplan för ombyggnad och komplettering av dels Sätra Centrum dels intilliggande mark och fastigheter med bostäder och lokaler (RY)

41 Markanvisning för bostäder inom Skärholmen och Vårberg genom anbud, benämnt Skärholmen 5, 6 och 7. Hemligt (RY)

42 Avtal ang friköp av fastigheten Salvian 136, Slagsta Motell, inom Botkyrka kommun (RY)

43 Markanvisning inför programutredning ”E4 Fruängen” i Hägersten (RY)

44 Ny detaljplan för kv Fredsfors, Mariehäll (RY)

45 Förlängning av markanvisning till Rica City Hotels, del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen (RY)

46 Markanvisning av del av fastigheten Perstorp 1, Farsta sjukhem, i Farsta. Inriktningsbeslut (RY)

47 Yttrande till hyresnämnden över ansökningar om tillstånd till förvärv av andelarna i Gubo Fastigheter handelsbolag (SV)

48 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

49 Nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Klofibblan 24 i Hässelby. Slutredovisning (F)

50 Nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Vitmåran 1 i Hässelby. Slutredovisning (F)

51 Rivning av parklekhuset på Gökholmsbacken 43, Hagdalens parklek, inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Band-hagen (F)

52 Försäljning av fastigheten Skråmsta 1:1 m fl i Upplands-Bro kommun (F)

53 Försäljning av del av fastigheten Väst-Tibble 1:1 i Upplands-Bro kommun (F)

54 Försäljning av del av fastigheten Väst-Tibble 2:1 i Upplands-Bro kommun (F)

55 Nybyggnad av sjukhem på fastigheten Kattrumpstullen 5, Roslagstull. Genomförandebeslut (F)

56 Inrättande av ett kulturhus för ungdomar på Södermalm. Motion av Erik Nilsson (s), 2000:20 (F)

57 Försäljning av fastigheten Östfora 1:25 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

58 Försäljning av fastigheten Östfora 1:28 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

59 Försäljning av fastigheten Östfora 1:7 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

60 Försäljning av del av fastigheten Tofta 3:1 i Ekerö kommun (F)

61 Försäljning av del av fastigheten Lingsberg 1:2 i Vallentuna kommun (F)

62 Upphandling av entreprenör för mynttömning. Hemligt (Pa)

63 Upphandling av entreprenör för service av biljettautomater. Hemligt (Pa)

64 Fyllnadsval av en ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar. Bordlagt 29 maj 2001 nr 5

65 Överenskommelse med vägverket om frågor kring Essingeleden. Bordlagt 29 maj 2001 nr 8 (RI)

66 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktningsbeslut. Bordlagt 29 maj 2001 nr 11 (RI)

67 Kulturpark Liljeholmen. Slutredovisning. Bordlagt 29 maj 2001 nr 17 (RY)

68 Stadens godsspår. Motion av Per Ohlin (v), 2001:4. Bordlagt 29 maj 2001 nr 18 (RY)

69 Markanvisning av fastigheten Teodoliten 1 i Fagersjö. Inriktningsbeslut. Bordlagt 29 maj 2001 nr 19 (RY)

70 Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Mari Strömberg (v) och Dick Urban Vestbro (v), 2001:11. Bordlagt 29 maj 2001 nr 22 (F)

71 Åtgärder för att förbättra parkeringssituationen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 29 maj 2001 nr 27 (Pa)

72 Nya bostäder i Vällingby – ett utställningsprojekt med flera byggherrar. Bordlagt 29 maj 2001 nr 29 (RY)

73 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22. Bordlagt 15 maj nr 19 och senast 29 maj 2001 nr 37 (RY)

74 Markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen. Bordlagt 24 april nr 10 och senast 29 maj 2001 nr 41 (RI)

75 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss. Delvis bordlagt 24 april nr 32 och senast 29 maj 2001 nr 44 (RY)

76 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m). Bordlagt 24 april nr 42 och senast 29 maj 2001 nr 45 (Pa)

77 Inriktningsbeslut för affärsområde Egendom på fastighets-förvaltningen och hantering av försäljning av stadens mark utanför kommungränsen. Bordlagt 13 mars nr 34 och senast 29 maj 2001 nr 47 (F)

78 Exploateringsavtal för del av fastigheten Gångaren 12 i Stadshagen (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Margarita Pulido (s)

Anders Ygeman (s), §§ 1-77

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, John Godberg, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Ann Storkitt, Bertil Stridh, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 26 juni 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Försäljning av Hamnvikshemmet av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Bostadsmässan BoO1 i Malmö

-------------------------------------

Bostadsmässan BoO1 i Malmö pågår under tiden 17 maj – 16 september.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att för egen del besöka mässan under

senare delen av densamma.

Nordisk Byggdag 2001 i Helsingfors

--------------------------------------------

En inbjudan hade inkommit från Nordisk Byggdag 2001 till konferens

9-11 september 2001 i Helsingfors.

Bestlut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att delta i konferensen med de förtroendevalda som anges i bilaga EE.

Spårvägsresa till Storbritannien

--------------------------------------

Regionplane- och trafiknämnden hade inbjudit gatu- och fastighetsnämndens

presidium till spårvägsresa till Storbritannien den 12-15 september 2001.

Bestlut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att delta i resan med ordföranden Sten Nordin (m)

och vice ordföranden Börje Vestlund (s).

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 5 juni 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

12 juni 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Bostadsutställning i Hammarby Sjöstad – BoStad´02

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden lämnar stöd till Stockholms Byggmästare-

föreningen för att arrangera bostadsutställningen BoStad´02 enligt kontorets utlåtande.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden lämnar stöd till Stockholms Byggmästare-

föreningen för att arrangera bostadsutställningen BoStad´02 enligt kontorets utlåtande.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Åtgärder för minskade växthusgasutsläpp. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga C3.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§7 Renhållningsordning för Stockholms kommun innehållande föreskrifter och avfallsplan. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar renhållningsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar renhållningsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga D4.

§8 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2001

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden att efter samråd med vice

ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden under nämndens sommaruppehåll år 2001 och att anmäla dessa beslut vid nämndens sammanträde 21 augusti 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Revisionsberättelse för år 2000

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar som yttrande över årsrapport avseende revisionen av 2000 års verksamhet till nämndens revisorer, revisorsgrupp 2, kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Nämnden kan inte instämma i att Husby fått ett funktionellt bad men utgår

ifrån att badet snarast kan öppnas. Nämnden avser även att ta lärdom från erfarenheterna med Husbybadet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2001

Dnr

En av gatu- och fastighetskontoret den 7 juni 2001 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för maj 2001 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Området Henriksdal/Lugnet, Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut för infrastrukturlösningar

för väg- och spårtrafik inom området Lugnet/Henriksdal i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ny detaljplan som medger genomförande av tunnel genom Henriksdalsberget i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut för infrastrukturlösningar

för väg- och spårtrafik inom området Lugnet/Henriksdal i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ny detaljplan som medger genomförande av tunnel genom Henriksdalsberget i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§13 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende

Hammarby Sjöstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Utbyggnad av Norra Stationsområdet m m. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till avsikts- förklaring mellan staden och Jernhusen Fastigheter AB.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att ta i anspråk erforderliga medel för

utredningar m m enligt avsiktsförklaringen.

3 Nämnden bemyndigar kontoret att tillsammans med Jernhusen Fastigheter

AB uppta förhandlingar med intressenter och andra berörda för en exploatering

av Norra Stationsområdet.

4 Nämnden beslutar att som svar på skrivelse från Karolinska Institutet angående ”Utbyggnad av Norra Stationsområdet - en stadsdel med starka inslag av biovetenskaplig forskning och företagande” åberopa kontorets utlåtande.

5 Nämnden bemyndigar kontoret att inleda diskussioner med Karolinska Institutet angående Stockholm Bio-Sience.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet.Lägesrapport

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

2 Nämnden överlämnar rapporten till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

2 Nämnden överlämnar rapporten till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Besvär över gatu- och fastighetsnämndens markanvisningsbeslut för Kampementsbacken 2 och 3 inom stadsdelen Ladugårdsgärdet

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar ett av juridiska

avdelningen upprättat förslag till yttrande som svar till länsrätten.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart för att svar skall kunna avges inom stipulerad tid.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga H.

§17 Detaljplan för kv Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 94148

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren

(sp), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga I4.

§18 Seniorboende i hyresrätt ”55+ bostäder”. Motion av Lars Furehed (s), 2000:13

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för

den 26 april 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§20 Genomförande av detaljplan för Sickla Kanal,Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande.

2 Kontoret ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av detaljplan för Sickla Kanal i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande.

2 Kontoret ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av detaljplan för Sickla Kanal i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§21 Detaljplan för Fryshuset, del i Hammarby Sjöstad, inom Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2000-06841-54. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Trafikplan för Norrmalm och Trädplan för Vasastan. Remissutskick

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden skickar Trafikplan för Norrmalm och Trädplan

för Vasastaden på remiss till berörda parter utan eget ställningstagande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna

Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v),

Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga L.

§24 Principöverenskommelse mellan staden och JM omexploatering i kv Kojan m m, Kungsholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättad principöverenskommelse enligt kontorets utlåtande mellan staden och JM AB med anledning av detalj- planearbete för kv Kojan m m, Kungsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Överenskommelse om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget i utlåtandet till överens- kommelse om ett års förlängning av tre avtal om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Avtal avseende överlåtelse av mark och tomträtt till fastigheten f d Fordfabriken m m

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt Stockholms Hamn AB hade den 21 maj 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden och styrelsen för Stockholms Hamn AB

hemställer att kommunfullmäktige senast den 19 november 2001 god-

känner förvärv av ett bolag och bemyndigar gatu- och fastighets­nämnden

att genomföra förvärvet.

2 Nämnden godkänner avtal om köp och exploatering av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt del av Ladugårdsgärdet 1:10 och hemställer

att kommunfullmäktige senast den 19 november 2001 godkänner detsamma.

Köpeskillingen uppgår till ca 256 Mkr.

3 Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner avtal om överlåtelse av

tomträtten till fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 och hemställer att kommun-

fullmäktige senast den 19 november 2001 godkänner detsamma. Köpeskillingen uppgår till 45 Mkr.

4 Nämnden och styrelsen för Stockholms Hamn AB hemställer att kommunfull- mäktige godkänner överlåtelse av aktier i punkt 1 nämnda bolag senast den 19 november 2001.

5 Nämnden godkänner avtal avseende avflyttning från lokal i fastigheten Rådstugan 1, Gamla Stan, Börshuset, och hemställer att kommunfullmäktige senast den 19 november 2001 godkänner detsamma. Ersättningen uppgår till 1 Mkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt vad som föreslagits för nämnden i kontorens förslag d v s beslutsmeningarna

1-2 och 4-5 nedan

1 Gatu- och fastighetsnämnden och styrelsen för Stockholms Hamn AB

hemställer att kommunfullmäktige senast den 19 november 2001 god-

känner förvärv av ett bolag och bemyndigar gatu- och fastighets­nämnden

att genomföra förvärvet.

2 Nämnden godkänner avtal om köp och exploatering av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt del av Ladugårdsgärdet 1:10 och hemställer

att kommunfullmäktige senast den 19 november 2001 godkänner detsamma.

Köpeskillingen uppgår till ca 256 Mkr.

3 Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner avtal om överlåtelse av

tomträtten till fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 och hemställer att kommun- fullmäktige senast den 19 november 2001 godkänner detsamma. Köpeskillingen uppgår till 45 Mkr.

4 Nämnden och styrelsen för Stockholms Hamn AB hemställer att kommunfull- mäktige godkänner överlåtelse av aktier i punkt 1 nämnda bolag senast den 19 november 2001.

5 Nämnden godkänner avtal avseende avflyttning från lokal i fastigheten Rådstugan 1, Gamla Stan, Börshuset, och hemställer att kommunfullmäktige senast den 19 november 2001 godkänner detsamma. Ersättningen uppgår till 1 Mkr.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina

Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten

Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Ärende som utgått.

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna

punkt.

§29 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 5/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-

utskott för den 24 april 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§30 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal och anvisar fastigheten Yrkesmannen 1 till NCC AB samt ger kontoret i uppdrag att

beställa ny detaljplan för detta område.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Ombyggnad av Sockenvägen mellan Ålandsvägen och Sockenplan. Upphandling av entreprenad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§32 Utvidgning av salutorgsytan i Hässelby Gårds centrum. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Nämnden tillstyrker en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för

torghandel i Stockholm genom att utöka ytan för salutorg i Hässelby Gårds centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Studentbostäder i kvarteret Randers i Kista. Redovisning av genomförandebeslut och detaljplan

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av student-

bostadsprojektet Randers.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av student-

bostadsprojektet Randers.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§34 Överenskommelse om byggande av kv Silvret samt markanvisning i kv Uranet i Grimsta till Svenska Bostäder

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering

i kv Silvret i Grimsta med Svenska Bostäder.

2 Nämnden anvisar område vid kv Uranet i Grimsta till Svenska Bostäder samt

ger kontoret i uppdrag att begära att detaljplan upprättas för området.
3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Svenska Bostäder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga O.

§35 Markanvisning för bostäder, kontor m m inom fastigheterna Midsommarkransen 1:14 samt del av Midsommarkransen 1:1 vid Telefonplan

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger Drott Kontor Norr AB en tidsbegränsad markanvisning på 2 år för bostäder, kontor m m inom fastigheterna Midsommarkransen 1:14 samt del av Midsommarkransen 1:1 vid Telefonplan inom Stockholms kommun.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Drott Kontor Norr AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger Drott Kontor Norr AB en tidsbegränsad markanvisning på 2 år för bostäder, kontor m m inom fastigheterna Midsommarkransen 1:14 samt del av Midsommarkransen 1:1 vid Telefonplan inom Stockholms kommun.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Drott Kontor Norr AB.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§36 Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjesson (s), 2000:18

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

remissen av motionen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 Ramavtal för f d Långbro sjukhusområde mellan staden och JM AB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ramavtal för f d Långbro sjukhus-

område med JM AB och uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder

för avtalets genomförande samt bemyndigar kontoret att teckna exploaterings- avtal i överensstämmelse med avtalet.

2 Nämnden godkänner förslag till investeringsutgifter/-inkomster för utbyggnad

av f d Långbro sjukhusområde enligt kontorets utlåtande.

3 Nämnden ger gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att besluta om upp- handling av tjänster och entreprenader även för belopp över 5 Mkr inom ramen för investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det

av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ramavtal för f d Långbro sjukhus-

område med JM AB och uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder

för avtalets genomförande samt bemyndigar kontoret att teckna exploaterings- avtal i överensstämmelse med avtalet.

2 Nämnden godkänner förslag till investeringsutgifter/-inkomster för utbyggnad

av f d Långbro sjukhusområde enligt kontorets utlåtande.

3 Nämnden ger gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att besluta om upp- handling av tjänster och entreprenader även för belopp över 5 Mkr inom ramen för investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§38 Markanvisning för del av kv Vätö m m i Farsta Strand samt försäljning av del av fastigheten Porslinsköket 2 m m i Hässelby Gård för bostäder

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Borätt en tidsbegränsad markanvisning

på två år för bostäder på del av kv Vätö m m i Farsta Strand.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att sälja del av kv Vätö till AB Borätt i enlighet med kontorets utlåtande, när ny detaljplan vunnit laga kraft.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att sälja del av kv Porslinsköket till AB Borätt

i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Borätt en tidsbegränsad markanvisning

på två år för bostäder på del av kv Vätö m m i Farsta Strand.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att sälja del av kv Vätö till AB Borätt i enlighet med kontorets utlåtande, när ny detaljplan vunnit laga kraft.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att sälja del av kv Porslinsköket till AB Borätt

i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§39 Samordning av klotterinsatser i Stockholms stad.

Delrapport

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport om samordningen av klotterarbetet i Stockholms stad.

2 Nämnden godkänner ”Stockholms stads policy mot klotter/graffiti”.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga S.

§40 Markanvisning för bostäder och lokaler vid Sätra Centrum till PEAB Sverige AB samt beställning av detaljplan för ombyggnad och komplettering av dels Sätra Centrum dels på intilliggande mark och fastigheter med bostäder och lokaler

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal för

del av Sätra 2:1, invid Sätra Centrum (parkeringsområdet).

2 Gatu- och fastighetskontoret beställer hos stadsbyggnadskontoret detaljplan

för ombyggnad och komplettering av Sätra Centrum med bostäder och lokaler samt även intilliggande markområde och fastigheter för huvudsakligen bostäder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Markanvisning för bostäder inom Skärholmen och Vårberg genom anbud

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande förslag i utlåtandet

till markanvisningsavtal för del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen,

område benämnt Skärholmen 5.

2 Nämnden beslutar att redovisningen för Vårberg, Skärholmen 6 och 7 utgår

då utvärderingen ej är klar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Avtal ang friköp av fastigheten Salvian 136, Slagsta Motell, i Botkyrka kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal

angående friköp av fastigheten Salvian 136, Slagsta i Botkyrka kommun.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Markanvisning inför programutredning ”E4 Fruängen” i Hägersten

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark i enlighet med kontorets utlåtande till konsortiet Peab/Riksbyggen/Wihlborgs samt KB Gyllene Ratten

för att genomföra programutredning ”E4 Fruängen”.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Ny detaljplan för kv Fredsfors, Mariehäll

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden meddelar investeringsbeslut enligt kontorets förslag.

3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att upphandla i

utlåtandet redovisad gatuombyggnad och marksanering.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Förlängning av markanvisning till Rica City Hotels, del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förlänger markanvisningen av del av Liljeholmen 1:1 till Rica City Hotels till och med 2001-12-31.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden förlänger markanvisningen av del av Liljeholmen 1:1 till Rica City Hotels till och med 2001-12-31.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§46 Markanvisning av del av fastigheten Perstorp 1, Farsta sjukhem, i Farsta. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Borätt en tidsbegränsad markanvisning

på två år för bostäder inom del av fastigheten Perstorp 1.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Borätt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Borätt en tidsbegränsad markanvisning

på två år för bostäder inom del av fastigheten Perstorp 1.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Borätt.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§47 Yttrande till hyresnämnden över ansökningar om tillstånd till förvärv av andelarna i Gubo Fastigheter handelsbolag

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Gnorff Konsult AB:s och Xplorum

HB:s ansökningar om tillstånd till förvärv av andelarna i Gubo Fastigheter handelsbolag.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska

avges till hyresnämnden senast den 21 juni 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m

beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Klofibblan 24 i Hässelby. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger

rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Vitmåran 1 i Hässelby. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Rivning av parklekhuset på Gökholmsbacken 43, Hagdalens parklek, inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Bandhagen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar riva den grund- och vattenskadade

parkleksbyggnaden på fastigheten Älvsjö 1:1, Hagdalens parklek.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§52 Försäljning av fastigheten Skråmsta 1:1 m fl i Upplands-Bro kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer fastigheten Skråmsta 1:1 m fl i

Upplands-Bro kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§53 Försäljning av del av fastigheten Väst-Tibble 1:1 i Upplands-Bro kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer del av fastigheten Väst-Tibble 1:1 i

Upplands-Bro kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§54 Försäljning av del av fastigheten Väst-Tibble 2:1 i Upplands-Bro kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer del av fastigheten Väst-Tibble 2:1 i

Upplands-Bro kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§55 Nybyggnad av sjukhem på fastigheten Kattrumpstullen 5, Roslagstull. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ny-

byggnad av Kattrumpstullens sjukhem för ca 97 boende, inom en beräknad kostnads ram 140 Mkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga V.

§56 Inrättande av ett kulturhus för ungdomar på Södermalm. Motion av Erik Nilsson (s), 2000:20

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på

remissen av motionen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Försäljning av fastigheten Östfora 1:25 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheten

Östfora 1:25 till Gunborg Wallerskog för en överenskommen köpeskilling

om 200.000 kronor.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§58 Försäljning av fastigheten Östfora 1:28 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheten

Östfora 1:28 till Elisabeth Axelsson och Mats Olsson för en överenskommen

köpeskilling om 450.000 kronor.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§59 Försäljning av fastigheten Östfora 1:7 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheten

Östfora 1:7 till Annelie Andersson och Peter Fyhr för en överenskommen

köpeskilling om 370.000 kronor.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§60 Försäljning av del av fastigheten Tofta 3:1 i Ekerö kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av

fastigheten Tofta 3:1, Lissbovik, i Ekerö kommun.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§61 Försäljning av del av fastigheten Lingsberg 1:2 i Vallentuna kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av

fastigheten Lingsberg 1:2, Arbetarbostaden, i Vallentuna kommun.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§62 Upphandling av entreprenör för mynttömning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§63 Upphandling av entreprenör för service av biljettautomater

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§64 Fyllnadsval av en ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar.

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Protokollsutdrag

Bordlagt fyllnadsval av en ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar upptogs till fortsatt behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt utse Agnes Thörnblom (mp) till ersättare i

styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar.

§65 Överenskommelse med vägverket om frågor kring Essingeleden

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till

överenskommelse mellan gatu- och fastighetskontoret och vägverket om utformningsprinciper vid vissa av kommunens väganslutningar till Essingeleden samt cykelbanan på Gröndalsbron.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 för närvarande inte stänga påfarten till Essingeleden

3 därutöver anföra

Gatu- och fastighetsnämnden fastslår att cykelbanan på Gröndalsbron är en viktig del av stadens cykelvägnät. För att det ska kunna bli aktuellt att ta cykelbanan i anspråk för en eventuell breddning av E4/E20, skall likvärdig ersättning för denna hittas.

Gatu- och fastighetsnämnden tar inte ställning till en eventuell avstängning av på- och avfarten till Essingeleden, utan avser att prova detta i samband med behandlingen av trafik- och gatumiljöplanen för Kungsholmen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§66 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut angående cykelbanor på

Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemen-

samt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att dessutom undersöka förutsättningarna för att bygga en dubbelriktad cykelbana genom Järnvägsparken för att underlätta för cyklisterna till och från Centralstationen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§67 Kulturpark Liljeholmen. Slutredovisning

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m),

vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda och pröva det fortsatta ansvaret

för Kulturparken.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänst-

görande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga Z.

§68 Stadens godsspår. Motion av Per Ohlin (v), 2001:4

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga Å4.

§69 Markanvisning av fastigheten Teodoliten 1 i Fagersjö. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en tidsbegränsad markanvisning

på två år för bostäder inom och intill fastigheten Teodoliten 1 i Fagersjö.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en tidsbegränsad markanvisning

på två år för bostäder inom och intill fastigheten Teodoliten 1 i Fagersjö.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§70 Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Mari Strömberg (v) och Dick Urban Vestbro (v), 2001:11

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen av motionen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga Ö3.

§71 Åtgärder för att förbättra parkeringssituationen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga AA1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det

av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§72 Nya bostäder i Vällingby – ett utställningsprojekt med flera byggherrar

Dnr

Bordlagt 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden medger framställning enligt rubriken på sätt som

anges i kontorets utlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att fatta beslut avseende närmare fördelning

av markanvisningar till projektets deltagande byggherrar.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ny detaljplan.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga BB2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna bebyggelsen nordöst om Kirunagatan

2 i övrigt återremittera ärendet

3 därutöver anföra

Vällingby är en av de stadsdelar som på ett mycket bra sätt kan och ska kompletteras med fler bostäder/arbetsplatser. Närheten till stora grönområden

och till goda kollektivtrafikförbindelser är två av de viktigaste skälen. Om yta

för idrottsändamål tas i anspråk ska denna ersättas på ett fullgott sätt.

Om nämnden skall kunna ta ställning för en byggnation i fornkullens kant måste kontoret redovisa hur denna kan utformas utan att inskränka på områdets fornminnen, rekreaktionsvärden och biologiska betydelse. Av kontorets utlåtande framgår det att detta kan vara svårt och i så fall skall annan plats i närområdet sökas.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§73 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§74 Tidig markreservation och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2

för del av Värtahamnen med tidig markreservation avseende kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att hos stadsbyggnadskontoret

beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§75 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss

Dnr

Delvis bordlagt senast 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar ca 6400 kvm av fastigheten

Solkraften 15 tidsbegränsat till den första september 2001 till Gourmet

Service AB.

2 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal

mellan staden och Gourmet Service AB i enlighet med i kontorets utlåtande

redovisade förutsättningar.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2, i enlighet med Stockholms översiktsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden hade den 24 april 2001, § 32, godkänt kontorets

beslutsmeningar 1 och 2. Nämnden upptog nu beslutsmening 3 till fortsatt

behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§76 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till kontorets utlåtande av den 23 maj 2001 samt skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd av den

19 april 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att det är viktigt att tillskapa rättvisa parkeringsförhållanden i ytterstaden. Ur en rättvisesynpunkt är det viktigt att villkoren för parkering blir mera lika mellan innerstaden och ytterstaden, samtidigt som detta bidrar till att ge ytterstaden en mer stadsliknande karaktär.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§77 Bolagisering av affärsområde Egendom på fastighetsförvaltningen och hantering av stadens mark utanför kommungränsen. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Natur-skyddsföreningen i Stockholms län av den 10 april 2001, Nibbla koloniträdgårds-förening av den 10 maj och 2 juni 2001, Stockholms Vandrarförening av den 14 maj 2001, Sportfiskarna av den 11 maj 2001 och Stockholms Orienteringsförbund av

den 4 juni 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inriktningsbeslut om bolagisering

av affärsområde Egendom enligt i utlåtandet angivna riktlinjer.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra:

Det är inget självändamål för staden att äga mark utanför kommunens gränser. Det är dock av största vikt inför försäljningen att områden som är viktiga för Stockholmarnas friluftsliv och områden som är viktiga för att säkra den biologiska mångfalden skyddas. Därför skall sådana områden skyddas genom naturreservat innan en försäljningen kan bli aktuell. Exempel på sådana områden är Nackareservatet och skogarna runt Paradiset och Sörmlandsleden. Kontoret får i uppdrag att i samråd med Länsstyrelsen och berörda inventera och föreslå vilka områden som skall skyddas på detta sätt. Dessutom bör kunskap och synpunkter inhämtas från organisationer och föreningar. Koloniträdgårdarnas verksamhet måste även garanteras. Det blir en senare fråga att avgöra vem som ska bli ägare för innehavet av dessa områden.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§78 Exploateringsavtal för del av fastigheten Gångaren 12 på Kungsholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat exploateringsavtal

mellan staden och Skanska Fastigheter AB med anledning av detaljplanen

för Lindhagensterassen, Dp1998-01871-54, på Kungsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§79 Ordföranden Sten Nordin (m) tackade anställda och förtroendevalda för arbetet i förvaltning och nämnd under året och tillönskade alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Börje Vestlund (s) och gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg instämde och tillönskade ordföranden detsamma.

§80 Uppvaktning av gatu- och fastighetsdirektören

Ordföranden Sten Nordin (m) gratulerade på gatu- och fastighetsnämndens vägnar gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg på hans förestående 50-årsdag.

Gatu- och fastighetsdirektören tackade för nämndens gratulationer.