Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kristallen Hantverkargatan 3D

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Anmälan av delegationsbeslut

5 Månadsrapport mars 2019 - dnr 01.02/227/2019

7 Godkännande och upphandling av specialfordon dnr 02.04.02/389/2019

8 Dragning angående skrivelse från nämnden (V) om bärande tak- och stomkonstruktion - dnr 2.06.01.01/180/2019

9 Bidrag till Djurgårdens IF Fotbollsförening för drive in-fotboll på Järva - dnr 04.01/237/2019

12 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, revidering av avgifter för ideella fritidsbåtklubbar (senare utskick) dnr 01.07/154/2019

13 Sport Campus Sweden - Svar på utredningsuppdrag i budget 2017 - dnr 01.02/319/2019

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av delegationsbeslut

§5 Månadsrapport mars 2019 Dnr 01.02/227/2019

§7 Godkännande och upphandling av specialfordon Dnr 02.04.02/389/2019

§8 Dragning av Fastighetskontoret angående skrivelse från nämnden (V) om bärande tak- och stomkonstruktion Dnr 2.06.01.01/180/2019

§9 Bidrag till Djurgårdens IF Fotbollsförening för drive in-fotboll på Järva Dnr 04.01/237/2019

§13 Sport Campus Sweden - Svar på utredningsuppdrag i budget 2017 Dnr 01.02/319/2019