Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-05-24

Sammanträde 2010-05-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:10 av Eivor Karlsson (mp) om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten. RVI

Dnr 327-322/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:13 av Malte Sigemalm (s) om förslag till detaljplan för Mälarhöjden 1:11 m.m. i Stockholm. RIII

Dnr 311-456/2010 (framställd 15/3, bordlagd 12/4, 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:15 av Abdo Goriya (s) om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010. RI

Dnr 326-458/2010 (framställd 15/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:19 av Karin Rågsjö (v) om brister vid Jobbtorgen när det gäller väntetider, rättssäkerhet och kvalitet på jobbplaner. RVII

Dnr 331-616/2010 (framställd 29/3, 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:20 av Jan Valeskog (s) om stadens undermåliga hantering av energiplanen för Stockholm. RIII

Dnr 315-617/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:21 av Jan Valeskog (s) om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm. RVIII

Dnr 328-618/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:22 av Jan Valeskog (s) om stadens hemlighållande av trafiksäkerhetsrevisionen gällande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm. RII

Dnr 314-619/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (s) om Familjecentraler. RVII

Dnr 325-620/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:24 av Berit Kruse (s) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:25 av Abdo Goriya (s) om stadens reviderade antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar. RI

Dnr 129-623/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (s) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RVI

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (s) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RVI

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:28 av Ann-Margarethe Livh (v) om försämrad service och oro bland övertaliga telefonister på grund av centraliseringen och privatiseringen av stadens växlar. RV

Dnr 219-702/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2010:29 av Catharina Tarras-Wahlberg (s) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan. RII

Dnr 314-749/2010 (framställd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2010:30 av Ann-Margarethe Livh (v) om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen. RV

Dnr 335-836/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2010:31 av Ann-Margarethe Livh (v) om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet. RV

Dnr 316-837/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

18 Nr 2010:32 av Malte Sigemalm (s) om förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

24 Bordlagda valärenden.

Mem. 2009:14, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:20, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:2, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2010:4, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Utl. 2010:49. Årsredovisning 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad. Kommunfullmäktige: SISAB rörande förvaltning av utrustning, utl. 2000:12. Kommunstyrelsen: Hedersrelaterat våld - uppdrag. Kommunstyrelsen: Uppföljning av öppen fritidsverksamhet i Stockholm 2008. RI

Dnr 123-276/2010, 332-2675/2008, 328-2752/2009

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

26 Mem. 2010:6. Avsägelser och fyllnadsval.

27 Utl. 2010:53. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2009 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund (bih. 2010:1).

Rotel III

28 Utl. 2010:54. Namn för kvarter och gator inom stadsdelen Solberga. Uppbådet bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning, Johan Skyttes Väg bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning, Älvsjö Stationsplan bibehålles som namn på plan med ändrad omfattning, Pendlaren, Perrongen, Stickspåret nya namn på kvarter, Pendlargatan, Perronggatan, Älvsjö Stationsgata nya namn på gator.

29 Utl. 2010:55. Namn för kvarter, gator och torg inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården. Björnlandet, Färnebofjärden, Kosterhavet, Muddus, Norra Kvill, Padjelanta, Söderåsen, Tresticklan, Tyresta, Töfsingdalen nya namn på kvarter,

Böcklingbacken nytt namn på gång- och cykelväg, Storängstorget nytt namn på torg, Fagningsgatan, Hamlingsgatan, Hårdvallsgatan, Madängsgatan, Slåttervallsgatan, Storängsgatan, Ängsbruksgatan nya namn på gator, Storängskroken utgår som namn på gata, Bobergsgatan, Erik Dahlbergsgatan, Fiskartorpsvägen bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning.

Dnr 312-731/2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Utl. 2010:56. Detaljplan för Stockholmsarenan m.m., Globenområdet, Johanneshov, Dp 2008-09117-54.

Rotel VII

31 Utl. 2010:57. Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Rotel I

32 Utl. 2010:58. Vision Söderstaden 2030.

33 Utl. 2010:59. Stockholms Terminal AB - förändringar av ägandeförhållanden och förutsättningar för verksamheten. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juli 2010.

BORDLAGDA MOTIONER

34 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

Dnr 319-546/2009 (bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

36 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

37 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

38 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

39 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

40 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

41 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

42 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

43 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

44 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

45 Utl. 2010:50. Kommunala ingångsjobb. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34). RI

46 Utl. 2010:51. Ett rökfritt Slussen. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4). RII

47 Utl. 2010:52. Bättre information om broöppning. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:16).

Dnr 314-1025/2009 (bordlagd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Interpellation om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten (nr2010:10)

Dnr 327-322/2010

Eivor Karlsson (mp) hade lämnat in en interpellation om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

§3 Interpellation om förslag till detaljplan för Mälarhöjden 1:11 m.m. i Stockholm (nr2010:13)

Dnr 311-456/2010

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om förslag till detaljplan för Mälarhöjden 1:11 m.m. i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Alvendal.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2010:15.

§5 Interpellation om brister vid Jobbtorgen när det gäller väntetider, rättsä­kerhet och kvalitet på jobbplaner (nr2010:19)

Dnr 331-616/2010

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om brister vid Jobbtorgen när det gäller väntetider, rättsäkerhet och kvalitet på jobbplaner.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

§7 Interpellation om försämrad service och oro bland övertaliga telefonister på grund av centraliseringen och privatiseringen av stadens växlar (nr2010:28)

Dnr 219-702/2010

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om försämrad ser­vice och oro bland övertaliga telefonister på grund av centraliseringen och pri­vati­seringen av stadens växlar.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh och Larsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr29, 30 och 31 för år 2010.

§9 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2010:32) av Malte Sigemalm (s) om förödelsen i Mörtviksparken, Vinter­viken
Dnr 302-1079/2010.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Slussens kulturbyggnader

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Slussens kulturbyggnader.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.


Fråga nr 2. Med anledning av brevet förra veckan till kommunfullmäktiges le­damöter om ändrad skogsskötsel för stadens skogar

Martin Michel (mp) ställde en fråga med anledning av brevet förra veckan till kommunfullmäktiges ledamöter om ändrad skogsskötsel för stadens skogar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 3. Lägenhet först

Jackie Nylander (v) ställde en fråga om lägenhet först.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Minoritetsrättigheter och finska språket

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om minoritetsrättigheter och finska språket.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 5. Hur säkerställer tillståndsenheten att brandskyddet är tillräckligt innan alkoholtillstånd ges? Nu är föreningen Pluto i Liljeholmen aktuell.

Ylva Wahlström (mp) ställde en fråga om hur tillståndsenheten säkerställer att brandskyddet är tillräckligt innan alkoholtillstånd ges? Nu är föreningen Pluto i Liljeholmen aktuell.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ylva Wahlström och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Hyresavtal

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om hyresavtal.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 7. Sätra centrum

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om Sätra centrum.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 8. Socialjouren – kan alla nå dem i tid?

Karin Rågsjö (v) ställde frågan Socialjouren – kan alla nå dem i tid?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 9. Försörjningsstödets ökning med koppling till jobbpolitiken

Elisabeth Brandt Ygeman (s) ställde en fråga om försörjningsstödets ökning med koppling till jobbpolitiken.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Elisabeth Brandt Ygeman och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 10. Nationella minoriteters möjlighet att bedriva skola

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om nationella minoriteters möjlighet att bedriva skola.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.56 – 18.00.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Högsta domstolens beslut

av den 3 maj 2010

Beslut (3 maj) med anledning av överklagat avgörande i Svea Hovrätt, miljö­överdomstolen (3 september 2008) angående Ansökan om tillstånd från ABFortum Värme samägt med Stockholms stad angående tillstånd till fortsatt verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen i Stockholms stad.

Högsta domstolen avslår inhibitionsyrkandet.

Dnr 303-2654/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 30 april 2010

Beslut (30 april) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (1 februari) i fråga om Förslag till detaljplan för Ulvsunda Slott 1, Dp 2006-06219-54

Länsstyrelsen avvisar överklagandena.

Dnr 311-2460/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 12 maj 2010

Beslut (12 maj) avseende överklagande i fråga om detaljplan för Norra Djur­gårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, kommunfullmäktiges beslut (3 november 2008).

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-2056/2008

Beslut (12 maj) avseende överklagande av avvisningsbeslut i fråga om detaljplan för Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, kommunfullmäktiges beslut (3 november 2008).

Regeringen tar inte upp överklagandet till prövning.

Dnr 311-2056/2008.

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 31maj 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Ändrad sammanträdestid den 21 juni 2010

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att sammanträdet den 21 juni 2010 ska börja kl. 12.00.

§15 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 27 på fö­redragningslistan före punkt nr 24 samt punkt nr 26 före punkt nr 25.

§16 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2009 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund (bih. 2010:1) (utl.2010:53)

Dnr 124-999/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:53 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2009 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunal­förbund.

Ordet innehades av revisor Bengt Akalla, ordförande i revisorsgrupp 1, revisor Bengt Leijon, ordförande i revisorsgrupp 2 samt revisor Bo Dahlström, ordfö­rande i revisorsgrupp 3, angående revisionsberättelserna.

Vidare yttrade sig Martin Michel och Bengt Sandberg.

Beslut

Efter förslag från revisorerna beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Ansvarsfrihet beviljas för 2009 års verksamhet för kommunstyrelsen samt för kommittéer, beredningar och delegationer tillsatta av kommunfullmäk­tige eller kommunstyrelsen.

2. Ansvarsfrihet beviljas för 2009 års verksamhet för facknämnderna exploate­ringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämn­den, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, revisorskolle­giet, servicenämnden, skönhetsrådet, socialtjänst- och arbetsmarknadsnämn­den, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållnings­nämnden, utbildningsnämnden, valnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden.

3. Ansvarsfrihet beviljas för 2009 års verksamhet för stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Häs­selby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö och Östermalm.

§17 Fyllnadsval (mem. 14 och 20 för år 2009 samt nr 2, 4 och 5 för år 2010)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 20 för år 2009 samt nr 2, 4 och 5 för år 2010 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Rinkeby-Kista stadsdels­nämnd, en ersättare i kommunförbundet Stockholms län (KSL), två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2010:2), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2010:4), en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och en ersättare i kommunförbundet Stockholms län (KSL) (mem. 2010:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2009:14

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Lars Jilmstad (m);

Memorial 2009:20

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Johanna Sjödin (m), Inger Aline Gradling (m);

Memorial 2010:4

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Luke Cook (m);

Memorial 2010:5

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Bissen Jeansson (mp).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:6; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:6 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Johan Steenhoff Eriksen (m)–ersättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Fredrika Bernadotte (m) – ersättare i idrottsnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämn­deman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Petra Honda (m).

§19 Årsredovisning 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Kommunfullmäktige: SISAB rörande förvaltning av utrustning, utl.2000:12

Kommunstyrelsen: Hedersrelaterat våld – uppdrag

Kommunstyrelsen: Uppföljning av öppen fritidsverksamhet i Stockholm 2008 (utl.2010:49)

Dnr 123-276/2010, 332-2675/2008, 328-2752/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:49 behandlades.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Ruwaida, Jämtin, Samuelsson och Livh, Monika Lindh, borgarrådet Larsson, Berit Kruse, Karin Rågsjö, borgarrå­det Edholm, Ann Mari Engel, borgarrådet Sjöstedt, Inger Stark, borgarrådet Mogert, Jackie Nylander, Abebe Hailu samt borgarrådet Kristersson.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Årsredovisning 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad god­känns, bilaga 1 till utlåtandet.

2. Redovisade avsättningar om 1480,7 mnkr godkänns.

3. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2009 godkänns med hänvisning till vad som anförs i bilaga 7 till utlåtandet.

4. Delmålsavstämning av Stockholms stads miljöprogram godkänns i enlig­het med vad som anförs i bilaga 9 till utlåtandet.

5. Uppdrag till Skolfastigheter i Stockholm AB, rörande förvaltning av data­kommunikationsutrustning, upphör i enlighet med vad som anförs i utlå­tandet.

6. Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri an­givna ramar för total extern upplåning samt intern utlåning och borgens­teckning för bolagen fastställs, bilaga 11 till utlåtandet.

7. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att förbereda en organisation för genomförande av samhällsorientering till nyanlända från den 1 december 2010.

§20 Namn för kvarter och gator inom stadsdelen Solberga

Dnr 312-728/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:54 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator inom stadsdelen Solberga.

Ordet innehades av Teres Lindberg, Abit Dundar, Cecilia Obermüller och bor­garrådet Alvendal.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) och Cecilia Obermüller (mp) bifall till socialdemo­kraternas reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§21 Namn för kvarter, gator och torg inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården

Dnr 312-731/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:55 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter, gator och torg inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Björnlandet, Färnebofjärden, Kosterhavet, Muddus, Norra Kvill, Padje­lanta, Söderåsen, Tresticklan, Tyresta, Töfsingdalen fastställs som nya namn på kvarter enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Böcklingbacken fastställs som nytt namn på gång- och cykelväg enligt bi­fogad karta till utlåtandet.

3. Storängstorget fastställs som nytt namn på torg enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Fagningsgatan, Hamlingsgatan, Hårdvallsgatan, Madängsgatan, Slåtter­vallsgatan, Storängsgatan, Ängsbruksgatan fastställs som nya namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

5. Storängskroken utgår som namn på gata enligt bifogad karta till utlåtan­det.

6. Bobergsgatan, Erik Dahlbergsgatan, Fiskartorpsvägen bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

§22 Detaljplan för Stockholmsarenan m.m., Globenområdet, Johanneshov, Dp2008-09117-54 (utl.2010:56)

Dnr 311-823/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:56 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Stockholmsarenan m.m., Globenområdet, Johanneshov.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Barry Andersson, Maria Hannäs, bor­garrådet Sjöstedt, Cecilia Obermüller, Göran Oljeqvist, Jari Visshed och Ulf Fridebäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplan för Stockholmsarenan m.m., Globenområdet, Johanneshov, Dp2008-09117-54, antas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§23 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd (utl.2010:57)

Dnr 325-2735/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:57 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Stefan Nilsson, borgarrådet Kristersson, Elisabeth Brandt Ygeman, Monika Lindh och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s), Stefan Nilsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd godkänns, bilaga 2 till ut­låtandet, och i övrigt hänvisas till vad föredragande borgarråd anför i utlå­tandet.

§24 Vision Söderstaden 2030 (utl.2010:58)

Dnr 311-1435/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:58 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Vision Söderstaden 2030.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, Mirja Räihä Järvinen och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s), Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§25 Stockholms Terminal AB – förändringar av ägandeförhållanden och förut­sättningar för verksamheten

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:59 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms Terminal AB – förändringar av ägandeförhållanden och förutsättningar för verksamheten.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Principöverenskommelse rörande Cityterminalens nyttjande och drift mel­lan staden, Jernhusen AB och AB Storstockholms Lokaltrafik godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Stockholms Terminal AB mel­lan Jernhusen AB, AB Storstockholms Lokaltrafik och staden godkänns, bilaga 3 till utlåtandet. Staden köper 300 aktier av AB Storstockholms Lokaltrafik för 2,1 miljoner kronor. Finansiering sker ur Central medels­reserv: 1. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov i 2010 års budget.

3. Aktieägaravtal avseende Stockholms Terminal AB mellan Jernhusen AB och staden godkänns, bilaga 4 till utlåtandet.

4. Avsiktsförklaring rörande den framtida utvecklingen av bussterminal-funktion i Västra City godkänns, bilaga 5 till utlåtandet.

§26 Motion om studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård (utl.2009:160)

Dnr 319-546/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:160 behandlades. Utlå­tandet gäller motion av Jan Valeskog (s) i vilken han föreslår att Stockholms stad ska utreda skärgårdens potentiella värde, där kvalitativa och kvantitativa värden räknas om till handfasta ekonomiska värden.

Ordet innehades av Jan Valeskog, Martin Michel, Stellan Hamrin och Lars Svärd.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s), Martin Michel (mp) och Stellan Hamrin (v) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:9) av Jan Valeskog (s) om Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård anses besvarad med vad föredragande borgarrådet an­fört.

§27 Motion om Brommaplanseländet (utl.2009:218)

Dnr 314-725/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:218 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (s) i vilken hon hemställer att kom­munfullmäktige beslutar att skyndsamt ta fram en lösning för Brommaplans­eländet.

Ordet innehades av Teres Lindberg, Stellan Hamrin, borgarrådet Hamilton samt Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:12) av Teres Lindberg (s) om ”Brommaplanseländet” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Motion om meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden

Dnr 335-1347/2009

Meddelarfrihet och meddelarskydd

Skrivelse till kommunstyrelsen från Ann-Margarethe Livh (v) (utl.2009:219)

Dnr 335-507/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:219 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han föreslår att alla avtal som sluts med en privat entrepre­nör ska garantera meddelarfrihet i verksamheten efter övertagandet samt att re­dan ingångna avtal ses över.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Eivor Karlsson, borgarrådet Samuelsson, Cecilia Brinck, Paul Lappalainen, Leif Rönngren, borgarrådet Livh samt Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:23) av Leif Rönngren (s) om ”Meddelarfrihet i alla verksam­heter som upphandlas av staden” anses besvarad med vad föredragande bor­garråd anfört.

§29 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 11, 12, 13, 22, 23, 31, 32, 33, 50, 51 och 52 för år 2010.

§30 Motioner

Under tiden 4 – 24 maj 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2010:11) av Stellan Hamrin (v) om en årlig ”Återvinningsdag” i Stock­holm
Dnr 303-1087/2010;

2. (2010:12) av Maria Hannäs (v) om fler grönområden för en bättre folk­hälsa
Dnr 319-1088/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.