Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-11-28

Sammanträde 2016-11-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Dnr 107-604/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI

Dnr 107-665/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII

Dnr 107-681/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII

Dnr 107-685/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RIX

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

Dnr 107-712/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

Dnr 107-713/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

Dnr 107-714/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

Dnr 107-715/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RIX

Dnr 107-716/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI

Dnr 107-973/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:50 av Lars Jilmstad (M) om underskotten i Farsta stads-delsnämnd. RI

Dnr 107-974/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:51 av Joakim Larsson (M) om Stockholms ökande låne-skuld. RI

Dnr 107-975/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-976/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV

Dnr 107-977/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av Familjehemsplaceringar. RVI

Dnr 107-978/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:55 av Johan Nilsson (M) om beredskapen i stadens verksamheter för att ta emot barn och unga som riskerar att förlora sin förskole- och grundskoleplacering. RIV

Dnr 107-1038/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:56 av Bo Sundin (M) om Kista Gård. RI

Dnr 107-1039/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:57 av Lars Svärd (M) om underskotten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-1040/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:58 av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1041/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII

Dnr 107-1130/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI

Dnr 107-1298/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:61 av Bo Sundin (M) om ökad otrygghet i Järvaområdet. RI

Dnr 107-1300/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:62 av Patrik Silverudd (L) om boendeparkering. RVII

Dnr 107-1340/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016: 63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:64 av Bo Sundin (M) om den försvunna idrottsmiljarden. RI

Dnr 107-1342/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:65 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om borgarrådets syn på visstidsanställningar i Stockholm. RVIII

Dnr 107-1343/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2016:66 av Markus Nordström (M) om kvalitetsförbättringar i Stockholms kommunala skolor. RIV

Dnr 107-1344/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII

Dnr 107-1345/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2016:68 av Rickard Wall (-) om vardagstryggheten för judar i Stockholm. RIX

Dnr 107-1346/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Nr 2016:69 av Bo Sundin (M) om Kista Busstorg. RI

Dnr 107-1411/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Nr 2016:70 av Johan Nilsson (M) om kulturskolan. RII

Dnr 107-1413/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Nr 2016:71 av Börje Häggman (M) om det försämrade företagsklimatet i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1414/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Nr 2016:72 av Dennis Wedin (M) om ökad segregation med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1415/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Nr 2016:73 av Joakim Larsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälder för alla utom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1416/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Nr 2016:74 av Joakim Larsson (M) om ökade boendekostnader med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1417/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Nr 2016:75 av Joel Laurén (M) om minskad nyproduktion av studentbostäder med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1456/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Nr 2016:76 av Berthold Gustavsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RI

Dnr 107-1457/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Nr 2016:77 av Kristina Lutz (M) om sämre stadsmiljöer med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1458/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Nr 2016:78 av Lars Svärd (M) om högre hyror för kommunala förskolor med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1459/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Nr 2016:79 av Sara Jendi Linder (M) om hot mot det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-1460/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Nr 2016:80 av Peter Backlund (L) om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen. RV

Dnr 107-1461/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

62 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

Dnr 107-1462/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Nr 2016:82 av Jonas Naddebo (C) om den krisartade råttsituationen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1466/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Nr 2016:83 av Christina Elffors Sjödin (M) om minskad nyproduktion av hyresrätter med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1566/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

65 Nr 2016:84 av Bo Arkelsten om bilen som klassfråga. RVI

Dnr 107-1591/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

66 Nr 2016:85 av Rickard Wall (-) om sanering av skolgårdar, lekplatser m.m. RIV

Dnr 107-1592/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

67 Nr 2016:86 av Rickard Wall (-) om Roma kulturklass. RIV

Dnr 107-1593/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

68 Nr 2016:87 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RIX

69 Nr 2016:88 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om chockhöjda tomträttsavgälder i Bromma. RI

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

75 Utl. 2016:170. Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2016
Uppföljning Stockholms stads miljöprogram 2012-2015
Förlikningsavtal avseende avtal om driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende
Uppföljning av stadens Lex Sarah - rapportering för år 2015
Kulturhus i Slakthusområdet, motion från Maria Östberg Svanelind (S)
FUT - Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, rapport från socialnämnden
Samarbetsavtal avseende Openlab
Vision Järva 2030
Vision Söderort 2030
Vision Hässelby-Vällingby 2030
Strategisk inriktning för företagsområden
Boendelösningar för kommunmottagna nyanlända
Revidering av reglemente för socialnämnden
Dnr 181-1363/2016, 189-1422/2016, 134-1393/2016, 125-2153/2011, 150-1129/2016, 328-868/2013, 159-615/2016, 430-1487/2016, 319-2070/2008, 302-838/2009, 336-1667/2012, 132-1049/2015, 159-1441/2016, 159-1134/2016

Rotel I+IV

77 Utl. 2016:172. Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förhyrning och ombyggnad av Ämbetshuset, fastigheten Murmästaren 3, till gymnasieskola

Rotel I+V

78 Utl. 2016:173. Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040

Redovisning av uppdrag i budget 2015
Ersätter Åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015,
dnr 303-172/2012 och Färdplan för fossilbränslefritt Stockholm 2015, dnr 303-496/2013
Dnr 134-175/2015

Rotel II

79 Utl. 2016:174. Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Lilla Gasverket (del av Hjorthagen 1:3) i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden DP 2015-07691-54

Rotel VII

80 Utl. 2016:175. Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021

Genomförandebeslut
Hemställan från trafiknämnden
Dnr 124-1358/2016

Rotel VIII

81 Utl. 2016:164. Delrapport från äldreboendeutredningen

Bordlagda motioner

82 Utl. 2016:104. Sovmorgon för Stockholms elever

Motion (2015:53) av Karin Ernlund (C). RIV
Dnr 106-1283/2015

83 Utl. 2016:109. Motion om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

Motion (2015:89) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2020/2015

84 Utl. 2016:110. Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

Motion (2015:61) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr 106-1383/2015

85 Utl. 2016:111. Införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Motion (2015:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RVI
Dnr 106-647/2015

86 Utl. 2016:114. Samla stadens fastighetsansvar

Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1033/2015

87 Utl. 2016:115. Gör Stockholm till en freetrade-stad

Motion (2015:81) av Joar Forssell (L). RI
Dnr 106-1692/2015

88 Utl. 2016:116. Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter

Motion (2015:88) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2018/2015

89 Utl. 2016:117. Inför svenska med baby

Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-130/2016

90 Utl. 2016:118. Bättre mottagande av nyanlända elever

Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-1382/2015

91 Utl. 2016:127. Streaming av Stadsteaterns repertoar

Motion (2015:78) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-1688/2015

92 Utl. 2016:128. Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever

Motion (2015:63) av Markus Nordström (M) och Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-1456/2015

93 Utl. 2016:129. Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-870/2015

94 Utl. 2016:130. Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RI
Dnr 106-228/2016

95 Utl. 2016:131. Inrättandet av två nya Jobbtorg

Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-129/2016

96 Utl. 2016:132. Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M). RIV
Dnr 106-1570/2015

97 Utl. 2016:139. Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RI
Dnr 106-236/2016

98 Utl. 2016:140. Demokratisäkra stöd till föreningar

Motion (2015:87) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-2017/2015

99 Utl. 2016:141. Tillfälliga asylboenden

Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-219/2016

100 Utl. 2016:142. Utreda en vattenpark vid Slussen

Motion (2015:83) av Richard Bengtsson m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-1900/2015

101 Utl. 2016:143. Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). RI
Dnr 106-2021/2015

102 Utl. 2016:144. Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1598/2015

103 Utl. 2016:145. Stoppa rivningsvågen i Stockholm

Motion (2015:80) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1691/2015

104 Utl. 2016:146. Inkluderande design

Motion (2015:39) av Karin Ernlund och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-925/2015

105 Utl. 2016:147. Parkeringslösning för Nobel Center

Motion (2015:66) av Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M). RVII
Dnr 106-1474/2015

106 Utl. 2016:148. Begravningsavgiften

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1599/2015

107 Utl. 2016:149. Bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

Motion (2015:86) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-1932/2015

108 Utl. 2016:150. Återta diplomatparkeringar vid obetalda böter

Motion (2015:58) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1349/2015

109 Utl. 2016:165. Feriejobb för ungdomar

Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RIII
Dnr 106-229/2016

110 Utl. 2016:166. Genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

Motion (2016:26) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-357/2016

111 Utl. 2016:167. Kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut

Motion (2016:20) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-230/2016

112 Utl. 2016:168. Programmering för samtliga elever från årskurs ett

Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M). RIV
Dnr 106-597/2016

113 Utl. 2016:169. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:75) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD). RVII
Dnr 106-1625/2015

Nya motioner

114 Utl. 2016:176. Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C). RIII
Dnr 106-220/2016

115 Utl. 2016:177. Tillträdesförbud till stadens simhallar

Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-500/2016

116 Utl. 2016:178. Trygghetsåtgärder i skolan

Motion (2016:47) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-711/2016

117 Utl. 2016:179. Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen

Motion (2016:44) av Margareta Björk (M). RIX
Dnr 106-602/2016

118 Utl. 2016:180. Öka återvinningen i Stockholm

Motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C). RV
Dnr 106-842/2016

§2 Interpellation om stadens låglönesatsning (nr 2016:19)

§3 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 20 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20161128.pdf (201 kb)

§4 Interpellation om förtätningens avigsidor (nr 2016:23)

§5 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen nr 24 för år 2016

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20161128.pdf (199 kb)

§6 Interpellation om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor (nr 2016:25)

§7 Interpellation om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott (nr 2016:26)

§8 Interpellation om ungdomsbesök i äldreomsorgen (nr 2016:27)

§9 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 28 - 86 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20161128.pdf (255 kb)

§10 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:87 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RIX
Dnr 107-1725/2016
2. Nr 2016:88 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om chockhöjda tomträttsavgälder i Bromma. RI
Dnr 107-1726/2016

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20161128.pdf (250 kb)

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkt 119 på föredragningslistan före punkt 70.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20161128.pdf (250 kb)

§12 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

1. Nr 2016:89 av Cecilia Brinck (M) om den undermåliga snöröjningen i Stockholm. RVII
Dnr 107-1799/2016

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20161128.pdf (250 kb)

§19 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förhyrning och ombyggnad av Ämbetshuset, fastigheten Murmästaren 3, till gymnasieskola (Utl. 2016:172)

§20 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 (Utl. 2016:173)

Redovisning av uppdrag i budget 2015
Ersätter Åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015,
dnr 303-172/2012 och Färdplan för fossilbränslefritt Stockholm 2015, dnr 303-496/2013
Dnr 134-175/2015

§21 Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Lilla Gasverket (del av Hjorthagen 1:3) i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, DP 2015-07691-54 (Utl. 2016:174)

§22 Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021 (Utl. 2016:175)

Genomförandebeslut
Hemställan från trafiknämnden
Dnr 124-1358/2016

§23 Delrapport från äldreboendeutredningen (Utl. 2016:175)

Genomförandebeslut
Hemställan från trafiknämnden
Dnr 124-1358/2016

§24 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:104, 2016:109 - 2016:111, 2016:114 - 2016:118, 2016:127 - 2016:132, 2016:139 - 2016:150, 2016:165 - 2016:169 och 2016:176 - 2016:180 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20161128.pdf (201 kb)

§25 Nya motioner

Under tiden den 18 november 2016 - 28 november 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L) om vidareutbildning för lärare
Dnr 106-1835/2016
2. Motion (2016:122) av Sofia Modigh (KD) om hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende
Dnr 106-1847/2016
3. Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD) om att införa en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm
Dnr 106-1848/2016
4. Motion (2016:124) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C) om skyskrapa i trä
Dnr 107-1875/2016
5. Motion (2016:125) av Lotta Edholm och Gulan Avci
(båda L) om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb
Dnr 106-1876/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20161128.pdf (201 kb)