Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 5/2015-04-23, öppna delen

Medborgarförslag

4 Lekparker, inkommet medborgarförslag,

5 Ledstänger på Bodholmsgången, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/1371-2014

6 Gångväg Sätravarsvägen, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/1386-2014

8 Tillsättning av verksamhetschef enligt 29§ hälso-sjukvårdslagen vid Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 1.2.1/213-2015

Remissärenden

10 Motion om hedersvåld, dnr 1.5.1/ 129-2015

11 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid, dnr 1.5.1/168-2015

Anmälningsärenden

12 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar

A. PRO Sätra, dnr 5/053-2015
B. PRO Skärholmen, dnr 5/078-2015
C. SPR Seniorerna Skärholmen, dnr 5/125-2015
D. PRO Vårberg, dnr 5/155-2015
E. Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening,
dnr 5/182-2015
F. PRO Bredäng, dnr 5/191-2015

13 Beslut om tilldelning av medel för studiebesök, MUST år 2015, dnr 2.1/1195-2014

14 Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Sätra 2:7, dnr 1.5.3/1226-2014

15 Beslut från Länsstyrelsen angående tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, dnr 1.3.1/159-2013

16 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Elan pizzeria och bar, Skärholmen, dnr 1.4/150-2015

Protokoll

17 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-04-23

b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-13
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-05-13 Dukas till sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Balanslista uppdrag SDN 6/2015-05-21, dnr 1.2.1/001-2015

§13 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§14 Godkännande av dagordning

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-04-23, öppna delen

§17 Ledstänger på Bodholmsgången

§20 Tillsättning av verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Sätra vård- och omsorgsboende

§22 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

§26 Beslut om tilldelning av medel för studiebesök, MUST år 2015

§27 Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Sätra 2:7

§28 Beslut från Länsstyrelsen angående tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

§29 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Elan pizzeria och bar, Skärholmen

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§32 Balanslista uppdrag SDN 6/2015-05-21