Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2015-06-18

Sammanträde 2015-06-18

Datum
Klockan
11:30
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av arbetstagarrepresentant (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Finansiell månadsrapport per 2015-05-31 (Utskickat)

6 Genomförandebeslut gällande SISAB:s nyproduktion av skola i Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

7 Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 (Utskickat)

8 Redovisning av arbetet med effektivisering av stadens administrativa lokaler - Svar på skrivelse (23/3) av Lotta Edholm (FP) om att ta fram en strategi för hur stadens bolag kan flytta till ytterstaden (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av arbetstagarrepresentant

§3 Anmälan av protokoll

§6 Genomförandebeslut gällande SISAB:s nyproduktion av skola i Norra Djurgårdsstaden

§7 Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7