Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2016-03-21

Sammanträde 2016-03-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

6 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Algoritmen, Hagastaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

7 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Bjurö, Farsta Strand (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

8 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

9 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Länsmannen, Gamla Enskede (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

10 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

12 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
12 bilaga 1 EU och kommunernas bostadspolitik.pdf (358 kb) 12 bilaga 1 EU och kommunernas bostadspolitik_remiss.pdf (1 122 kb) 12 bilaga 10 Remiss Statens kulturråds delredovisning kulturverksamheter.pdf (1 566 kb) 12 bilaga 10 Remissvar Statens kulturråds delredovisning kulturverksamheter.pdf (353 kb) 12 bilaga 11 Remiss melodifestival för hemlösa.pdf (80 kb) 12 bilaga 11 Remissvar melodifestival för hemlösa.pdf (256 kb) 12 bilaga 12 Remiss hälsoskadliga ämnen i byggprodukter.pdf (10 021 kb) 12 bilaga 12 Remissvar hälsoskadliga ämnen i byggprodukter.pdf (210 kb) 12 bilaga 13 Remiss Boverkets byggregler.pdf (2 547 kb) 12 bilaga 13 Remissvar Boverkets byggregler.pdf (787 kb) 12 bilaga 14 Remiss framkomlighet.pdf (77 kb) 12 bilaga 14 Remissvar framkomlighet.pdf (178 kb) 12 bilaga 15 Remiss Laddstolpar.pdf (56 kb) 12 bilaga 15 Remissvar Laddstolpar.pdf (596 kb) 12 bilaga 16 Remiss utvärdering av feriejobb.pdf (3 441 kb) 12 bilaga 16 Remissvar utvärdering av feriejobb.pdf (2 224 kb) 12 bilaga 17 Remiss Enklare byggregler.pdf (81 kb) 12 bilaga 17 Remissvar Enklare byggregler.pdf (218 kb) 12 bilaga 18 Projektrapport nr 1_2016_Stadens bostadsbyggande.pdf (499 kb) 12 bilaga 19a försättsblad Undertecknade riktlinjer visstidsanställningar bolagen.pdf (164 kb) 12 bilaga 19b Undertecknade riktlinjer kommunala visstidsanställningar bolagen.pdf (2 287 kb) 12 bilaga 2 Remiss Jobbstimulans.pdf (118 kb) 12 bilaga 2 Remissvar Jobbstimulans.pdf (205 kb) 12 bilaga 20 projektrapport nr 10 Studentbostäder.pdf (314 kb) 12 bilaga 20 missiv a på stadsrevisonens rapport studentbostäder.pdf (129 kb) 12 bilaga 20 missiv b stadsrevisonens rapport studentbostäder.pdf (126 kb) 12 bilaga 20 svar på stadsrevisonens rapport studentbostäder.pdf (77 kb) 12 bilaga 21a Exploateringskontoret - utredningsbeslut Frihamnen.pdf (228 kb) 12 bilaga 21b Exploateringskontoret - utredningsbeslut Frihamnen.pdf (1 228 kb) 12 bilaga 22 a AB 22a Inkommen skrivelse Stockholmshem och LOU.PDF (532 kb) 12 bilaga 22b Inkommen skrivelse Stockholmshem och LOU.PDF (1 589 kb) 12 bilaga 22c Inkommen skrivelse Stockholmshem och LOU.PDF (1 022 kb) 12 bilaga 3 Remiss ökat ansvar servicenämnden.pdf (358 kb) 12 bilaga 3 Remissvar ökat ansvar servicenämnden.pdf (1 003 kb) 12 bilaga 4 Remiss Upphandling och inköp.pdf (392 kb) 12 bilaga 4 Remissvar Upphandling och inköp.pdf (1 292 kb) 12 bilaga 5 Remiss Bevarande och gallring.pdf (828 kb) 12 bilaga 5 Remissvar Bevarande och gallring.pdf (433 kb) 12 bilaga 6 Remiss Mål och myndighet.pdf (1 734 kb) 12 bilaga 6 Remissvar Mål och myndighet.pdf (815 kb) 12 bilaga 7 Remiss Stockholms miljöprogram_bil1.pdf (633 kb) 12 bilaga 7 Remiss Stockholms miljöprogram_bil2.pdf (127 kb) 12 bilaga 7 Remiss Stockholms miljöprogram_bil3.pdf (325 kb) 12 bilaga 7 Remissvar Stockholms miljöprogram.pdf (5 164 kb) 12 bilaga 8 Remiss effektivt nyttjande av stadens skollokaler.pdf (84 kb) 12 bilaga 8 Remissvar effektivt nyttjande av stadens skollokaler.pdf (148 kb) 12 bilaga 9 Remiss Gestaltad livsmiljö.pdf (1 139 kb) 12 bilaga 9 Remissvar Gestaltad livsmiljö.pdf (454 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§6 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden

§7 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Bjurö, Farsta Strand

§8 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen

§9 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Länsmannen, Gamla Enskede

§10 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta

§12 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
12 bilaga 1 EU och kommunernas bostadspolitik.pdf (358 kb) 12 bilaga 1 EU och kommunernas bostadspolitik_remiss.pdf (1 122 kb) 12 bilaga 10 Remiss Statens kulturråds delredovisning kulturverksamheter.pdf (1 566 kb) 12 bilaga 10 Remissvar Statens kulturråds delredovisning kulturverksamheter.pdf (353 kb) 12 bilaga 11 Remiss melodifestival för hemlösa.pdf (80 kb) 12 bilaga 11 Remissvar melodifestival för hemlösa.pdf (256 kb) 12 bilaga 12 Remiss hälsoskadliga ämnen i byggprodukter.pdf (10 021 kb) 12 bilaga 12 Remissvar hälsoskadliga ämnen i byggprodukter.pdf (210 kb) 12 bilaga 13 Remiss Boverkets byggregler.pdf (2 547 kb) 12 bilaga 13 Remissvar Boverkets byggregler.pdf (787 kb) 12 bilaga 14 Remiss framkomlighet.pdf (77 kb) 12 bilaga 14 Remissvar framkomlighet.pdf (178 kb) 12 bilaga 15 Remiss Laddstolpar.pdf (56 kb) 12 bilaga 15 Remissvar Laddstolpar.pdf (596 kb) 12 bilaga 16 Remiss utvärdering av feriejobb.pdf (3 441 kb) 12 bilaga 16 Remissvar utvärdering av feriejobb.pdf (2 224 kb) 12 bilaga 17 Remiss Enklare byggregler.pdf (81 kb) 12 bilaga 17 Remissvar Enklare byggregler.pdf (218 kb) 12 bilaga 18 Projektrapport nr 1_2016_Stadens bostadsbyggande.pdf (499 kb) 12 bilaga 19a försättsblad Undertecknade riktlinjer visstidsanställningar bolagen.pdf (164 kb) 12 bilaga 19b Undertecknade riktlinjer kommunala visstidsanställningar bolagen.pdf (2 287 kb) 12 bilaga 2 Remiss Jobbstimulans.pdf (118 kb) 12 bilaga 2 Remissvar Jobbstimulans.pdf (205 kb) 12 bilaga 20 projektrapport nr 10 Studentbostäder.pdf (314 kb) 12 bilaga 20 missiv a på stadsrevisonens rapport studentbostäder.pdf (129 kb) 12 bilaga 20 missiv b stadsrevisonens rapport studentbostäder.pdf (126 kb) 12 bilaga 20 svar på stadsrevisonens rapport studentbostäder.pdf (77 kb) 12 bilaga 21a Exploateringskontoret - utredningsbeslut Frihamnen.pdf (228 kb) 12 bilaga 21b Exploateringskontoret - utredningsbeslut Frihamnen.pdf (1 228 kb) 12 bilaga 22 a AB 22a Inkommen skrivelse Stockholmshem och LOU.PDF (532 kb) 12 bilaga 22b Inkommen skrivelse Stockholmshem och LOU.PDF (1 589 kb) 12 bilaga 22c Inkommen skrivelse Stockholmshem och LOU.PDF (1 022 kb) 12 bilaga 3 Remiss ökat ansvar servicenämnden.pdf (358 kb) 12 bilaga 3 Remissvar ökat ansvar servicenämnden.pdf (1 003 kb) 12 bilaga 4 Remiss Upphandling och inköp.pdf (392 kb) 12 bilaga 4 Remissvar Upphandling och inköp.pdf (1 292 kb) 12 bilaga 5 Remiss Bevarande och gallring.pdf (828 kb) 12 bilaga 5 Remissvar Bevarande och gallring.pdf (433 kb) 12 bilaga 6 Remiss Mål och myndighet.pdf (1 734 kb) 12 bilaga 6 Remissvar Mål och myndighet.pdf (815 kb) 12 bilaga 7 Remiss Stockholms miljöprogram_bil1.pdf (633 kb) 12 bilaga 7 Remiss Stockholms miljöprogram_bil2.pdf (127 kb) 12 bilaga 7 Remiss Stockholms miljöprogram_bil3.pdf (325 kb) 12 bilaga 7 Remissvar Stockholms miljöprogram.pdf (5 164 kb) 12 bilaga 8 Remiss effektivt nyttjande av stadens skollokaler.pdf (84 kb) 12 bilaga 8 Remissvar effektivt nyttjande av stadens skollokaler.pdf (148 kb) 12 bilaga 9 Remiss Gestaltad livsmiljö.pdf (1 139 kb) 12 bilaga 9 Remissvar Gestaltad livsmiljö.pdf (454 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20160321.pdf (183 kb)