Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2020-06-04

Sammanträde 2020-06-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

3 Föregående protokoll 3/2020 (utsänt)

6 Överlåtelse av värmedistributionsnät till Stockholm Exergi SEKRETESS (utsänt)

7 Försäljning av fastigheten Bysätra 1 SEKRETESS (utsänt)

8 Försäljning av fastigheten Bäverdalen 1 SEKRETESS (utsänt)

11 Beslut om utredning kring fastigheten Esbjörn

12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

13 Anmälan om förändring av arbetstagarnas representation i styrelsen (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 3/2020

§6 Överlåtelse av värmedistributionsnät till Stockholm Exergi SEKRETESS

§7 Försäljning av fastigheten Bysätra 1 SEKRETESS

§8 Försäljning av fastigheten Bäverdalen 1 SEKRETESS

§11 Beslut om utredning kring fastigheten Esbjörn

§12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§13 Anmälan om förändring av arbetstagarnas representation i styrelsen