Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-03-04

Sammanträde 2021-03-04

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 1/2021 (utsänt)

4 Revisorernas genomgång (muntligt)

7 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

8 Förslag till rutin för internrevision samt ledning av internrevisorer (utsänt)

9 Utökad investering i Rosenlundsparken (OBS! Ärendet sänd ut 2 mars)

11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 1/2021

§4 Revisorernas genomgång

§7 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen

§8 Förslag till rutin för internrevision samt ledning av internrevisorer

§9 Utökad investering i Rosenlundsparken

§11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser