Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
Plats

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Yttrande över ÖTILLÖ ABs ansökan om stöd till evenemang

5 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

6 Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

7 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

8 Yttrande över Järva Discgolf Clubs ansökan om stöd till evenemang

9 Stockholm Business Regions EU-positionspapper

10 Rapport genomförda företagsbesök 2013

Anmälningsärenden

11 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

13 Anmälan av VDs resor i tjänsten 2013

14 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-10/2014

15 Rapport från Stockholm Visitors Board

16 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (214 kb)

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare

§4 Yttrande över ÖTILLÖ ABs ansökan om stöd till evenemang

§5 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

§6 Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

§7 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

§8 Yttrande över Järva Discgolf Clubs ansökan om stöd till evenemang

§9 Stockholm Business Regions EU-positionspapper

§11 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

§15 Rapport från Stockholm Visitors Board

§16 Rapport från Stockholm Business Region Development