Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
Plats

3 Utseende av protokolljusterare

5 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

6 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

7 Utseende av styrelsens sekreterare

8 Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Svenska Triathlonförbundets ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Svensk Galopps ansökan om stöd till evenemang

12 Yttrande över Svenska Amerikansk Fotbollsförbundets ansökan om stöd till evenemang

13 Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

14 DreamHack ABs skrivelse om möjligheten till att medverka som strategisk partner till evenemanget DreamHack Stockholm

Anmälningsärenden

15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

16 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

17 Rapport från Stockholm Visitors Board

18 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (215 kb)

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare

§5 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

§6 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

§7 Utseende av styrelsens sekreterare

§8 Yttrande över Association of Sweden Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

§9 Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang

§10 Yttrande över Svenska Triathlonförbundets ansökan om stöd till evenemang

§11 Yttrande över Svensk Galopps ansökan om stöd till evenemang

§12 Yttrande över Svenska Amerikansk Fotbollsförbundets ansökan om stöd till evenemang

§13 Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

§14 DreamHack ABs skrivelse om möjligheten till att medverka som strategisk partner till evenemanget DremHack Stockholm

§16 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§17 Rapport från Stockholm Visitors Board

§18 Rapport från Stockholm Business Region Development