Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-12-05

Sammanträde 2019-12-05

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport oktober 2019

5 Affärsplan och budget för 2020

6 Uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell försäljning av Vällingby Centrum

7 Principer vid fastighetsförsäljning för ombildning till bostadsrätt

8 Slutredovisning, ombyggnad av Drakenberg 14

9 Genomförandebeslut, upprustning av Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Inriktningsbeslut, nyproduktion i östra Hagastaden

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Avvikelserapport, brandskyddsåtgärder för påbyggnader i Husby

12 Lägesrapport nyproduktion

13 Upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten

14 Upphandling av ramavtal avseende rörarbeten

15 Ny sekreterare i styrelsen

15a. Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15:a Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020

16 Skrivelse om vräkningsförebyggande arbete

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport oktober 2019

§5 Affärsplan och budget för 2020

§6 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell försäljning Vällingby Centrum

§7 Principer vid fastighetsförsäljning för ombildning till bostadsrätt

§8 Slutredovisning, ombyggnad av Drakenberg 14, Södermalm

§9 Genomförandebeslut, upprustning av del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 i Rinkeby

§10 Inriktningsbeslut, nyproduktion av studentbostäder i östra Hagastaden

§11 Avvikelserapport med utökad investering gällande brandskyddsåtgärder på påbyggnader i Husby

§12 Lägesrapport nyproduktion

§13 Upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten för Svenska Bostäder och Stadsholmen

§14 Upphandling av ramavtal avseende rörarbeten för Svenska Bostäder och Stadsholmen

§15 Ny sekreterare i styrelsen

§15:a Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020

§16 Svar på skrivelse om översyn av det vräkningsförebyggande arbetet

§17 Inkomna skrivelser, anmälan