Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05 2020 (Adm)

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Bedömning av Västerbrons tillstånd. Reviderat utredningsbeslut (Inf)

8 Nya cykelbanor på Hägerstensvägen. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Cykel breddning längs Johanneshovsvägen. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan. Inriktningsbeslut (Tp)

11 Cykel Ulvsundavägen mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten. Genomförandebeslut (Tp)

12 Cykelbana längs med Engelbrektsgatan. Genomförandebeslut (Tp)

13 Cykelparkering hela staden 2021 och 2022. Genomförandebeslut (Tp)

14 Reinvestering av små platser och torg 2020. Genomförandebeslut (Stm)

15 Genomförande av åtgärder vid gcm-passager. Slutredovisning (Tp)

16 Reinvestering cykel i inner- och ytterstad 2019. Slutredovisning (Stm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

17 Motion om utsatta EU-medborgares situation av Clara Lindblom, Rikard Warlenius et al. (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

18 Elbussar. Motion från Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

19 Inventering av överdäckningar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

20 Effekter av planen för gatuparkering 2016-2018. Svar på uppdrag från trafiknämnden (Ti)

21 Detaljplan för Storsätra 1. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

22 Trygghet och säkerhetsarbete. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton (M) m.fl. (Stab)

23 Samordningsmodell för stadens renodlade verksamhetsområden och slutrapport avseende pilotprojekt Årsta partihallar (Tp Slk Sbk Explo Sbr Årsta-Enskede-Vantör stdf)

24 Omreglering till gågator i Norra Klara (Tp)

25 Publika laddare på gatumark och i garage år 2019. Utvärdering (Ti Mf)

26 Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån (Stm+Mf+Expl+Sbk+Fsk+Idf+Stockholm Vatten+Farsta stdf+Enskede-Årsta-Vantör stdf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05 2020

§7 Bedömning av Västerbrons tillstånd. Reviderat utredningsbeslut

§8 Nya cykelbanor på Hägerstensvägen. Inriktningsbeslut

§9 Cykel breddning längs Johanneshovsvägen. Inriktningsbeslut

§10 Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan. Inriktningsbeslut

§12 Cykelbana längs med Engelbrektsgatan. Genomförandebeslut

§13 Cykelparkering 2021 och 2022. Genomförandebeslut

§14 Reinvestering av små platser och torg 2020. Genomförandebeslut

§15 Genomförande av åtgärder vid gcm-passager. Slutredovisning

§16 Reinvestering cykel i inner- och ytterstad 2019. Slutredovisning

§17 Motion om utsatta EU-medborgares situation av Clara Lindblom, Rikard Warlenius et al. (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Elbussar. Motion från Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Inventering av överdäckningar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§20 Effekter av planen för gatuparkering 2016-2018. Svar på uppdrag från trafiknämnden

§21 Detaljplan för Storsätra 1. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§22 Trygghet och säkerhetsarbete. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton (M) m.fl.

§23 Samordningsmodell för stadens renodlade verksamhetsområden och slutrapport avseende pilotprojekt Årsta partihallar

§24 Omreglering till gågator i Norra Klara

§25 Publika laddare på gatumark och i garage år 2019. Utvärdering