Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-11-12

Sammanträde 2020-11-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10 2020 (Adm)

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk och breddad gångbana längs Katarinavägen och Renstiernas gata. Inriktningsbeslut (Tp)

8 Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Reviderat genomförandebeslut (Inf)

9 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk över Bällstabro. Genomförandebeslut (Tp)

10 Torgbildning vid Liljevalchs konsthall samt del av Falkenbergsgatan. Genomförandebeslut (Stm)

11 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2021. Genomförandebeslut (Stm)

12 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Slutredovisning (Inf)

13 Arbetsprogram år 2019 för reinvestering av gatuytor med tillhörande anordningar. Slutredovisning (Stm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

14 Strategisk funktion för skyfallshantering. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Stab)

15 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

16 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

17 Årsavtal vägmärken, räcken och gatujour 2022. Upphandling (Stm)

18 Årsavtal för trädvård i stadens parker och gaturum 2021. Upphandling (Stm)

19 Avgift för kort flytt av elsparkcyklar och moped klass 2. Fastställande (Ti)

21 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering (Stab)

22 Sammanträdestider 2021 (Stab)

TILLÄGGSÄRENDEN

23 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 176 och 177. Inriktningsbeslut (Tp)

24 Vinteruteserveringar. Tillfällig revidering av avgift med anledning av coronapandemin

25 Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten med anledning av coronapandemin

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10 2020

§7 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk och breddad gångbana längs Katarinavägen och Renstiernas gata. Inriktningsbeslut

§8 Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Reviderat genomförandebeslut

§9 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk över Bällstabro. Genomförandebeslut

§10 Torgbildning vid Liljevalchs konsthall samt del av Falkenbergsgatan. Genomförandebeslut

§11 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2021. Genomförandebeslut

§12 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Slutredovisning

§13 Arbetsprogram år 2019 för reinvestering av gatuytor med tillhörande anordningar. Slutredovisning

§14 Strategisk funktion för skyfallshantering. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§15 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Årsavtal vägmärken, räcken och gatujour 2022. Upphandling

§18 Årsavtal för trädvård i stadens parker och gaturum 2021. Upphandling

§19 Avgift för kort flytt av elsparkcyklar och moped klass 2. Fastställande

§21 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

§22 Sammanträdestider 2021

§23 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 176 och 177. Inriktningsbeslut

§24 Vinteruteserveringar. Tillfällig revidering av avgift med anledning av coronapandemin

§25 Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten med anledning av coronapandemin