Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-08-24

Sammanträde 2023-08-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning juli 2023

Investeringsärenden

7 Program för energibesparande armaturbyte belysning 2024-2029. Inriktningsbeslut. Program för energibesparande armaturbyte belysning etapp 1 2024-2025. Genomförandebeslut

8 Tillgänglighetsåtgärder 2022. Slutredovisning

9 Trafikantförbättrande åtgärder 2022. Slutredovisning

Övriga beslutsärenden

10 Fyllnadsval av ledamot till trafiknämndens och Stockholms stads parkerings ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

11 Skrivelse angående upphandlingen av stadens hyrcykelsystem, från Jonas Nilsson och Annika Friberg (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion om fula reklamskyltar och ökade användaravgifter för hyrcyklar av Gabriel Kroon (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Stockholmarna förtjänar bättre än farliga lånecyklar. Svar på skrivelse från Dennis Wedin (M) m.fl. och Markus Berensson m.fl. (C)

14 Stockholm stads hyrcykelsystem. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C)

15 Höjda avgifter för stadens lånecykelsystem. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD) och Gabriel Kroon (SD)

16 Hoppet är det sista som överger trafikkontoret. Skrivelse angående cykelbanan på Västerbron. Svar på skrivelse från Markus Berensson m.fl. (C)

17 Motion om minnesmöbler av Markus Berensson (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Motion om trafiklekplatser av Svante Linusson och Markus Berensson (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Motion om försäljning av Stockholmsmässan av Dennis Wedin (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Tilläggsärenden

21 Förstärkningsåtgärder grönstrukturen Örby-Bandhagen, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

22 Västerbron. Renovering - deletapp 1. Inriktningsbeslut

23 Drift- och underhållsavtal för teknisk utrustning för Nord-Sydaxeln (NSA) 2024. Upphandling

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar från rådet

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning juli 2023

§7 Program för energibesparande armaturbyte belysning 2024-2029. Inriktningsbeslut

§8 Tillgänglighetsåtgärder 2022. Slutredovisning

§9 Trafikantförbättrande åtgärder 2022. Slutredovisning

§10 Fyllnadsval av ledamot till trafiknämndens och Stockholms stads parkerings ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

§11 Skrivelse angående upphandlingen av stadens hyrcykelsystem, från Jonas Nilsson och Annika Friberg (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion om fula reklamskyltar och ökade användaravgifter för hyrcyklar av Gabriel Kroon (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Stockholmarna förtjänar bättre än farliga lånecyklar. Svar på skrivelse från Dennis Wedin (M) m.fl. och Markus Berensson m.fl. (C)

§14 Stockholm stads hyrcykelsystem. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C)

§15 Höjda avgifter för stadens lånecykelsystem. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD) och Gabriel Kroon (SD)

§16 Hoppet är det sista som överger trafikkontoret. Skrivelse angående cykelbanan på Västerbron. Svar på skrivelse från Markus Berensson m.fl. (C)

§17 Motion om minnesmöbler av Markus Berensson (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Motion om trafiklekplatser av Svante Linusson och Markus Berensson (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Motion om försäljning av Stockholmsmässan av Dennis Wedin (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Förstärkningsåtgärder grönstrukturen Örby-Bandhagen, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

§22 Västerbron. Renovering – deletapp 1. Inriktningsbeslut

§23 Drift- och underhållsavtal för teknisk utrustning för Nord-Sydaxeln (NSA) 2024. Upphandling