Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 12 december och 14 december 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade från den 14 december 2017

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 23 januari 2018

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

10 Förlag till inriktningsbeslut om byggnation av ny skola på Årstafältet

11 Genomförandebeslut för omställning till tillagningskök vid Kvarnbackaskolan

12 Genomförandebeslut för verksamhetsanpassningar i idrottsbyggnaden vid Sjöängsskolan

13 Genomförandeärende om verksamhetsanpassning i Lilla Adolf Fredriks skola samt hyreshöjning

15 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

16 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO)

17 Skriftlig information till föräldrar och elever

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-7752/2017

18 Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden

19 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018 - 2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 146-1764/2017
Dnr 1.6.1-8823/2017 (Omedelbar justering)

20 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 112-1036/2017
Dnr 1.6.1-8726/2017 (Omedelbar justering)

21 Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen , dnr. 106-7802/2017
Dnr 1.6.1-8584/2017 (Omedelbar justering)

22 Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 171-1831-2016
Dnr 1.6.1-8467/2017 (Omedelbar justering)

23 Ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 106-1327/2017
Dnr 1.6.1-6897/2017 (Omedelbar justering)

24 Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

25 Val av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträden den 12 och 14 december 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade från den 14 december 2017

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 23 januari 2018

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§11 Genomförandebeslut för omställning till tillagningskök vid Kvarnbackaskolan

§12 Genomförandebeslut för verksamhetsanpassningar i idrottsbyggnaden vid Sjöängsskolan

§13 Genomförandeärende om verksamhetsanpassning i Lilla Adolf Fredriks skola samt hyreshöjning

§21 Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor

§22 Ett Stockholm för alla ­ Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

§25 Val av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade