Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämnden sammanträde den 25 oktober 2018

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 13 november

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Genomförandebeslut avseende verksamhetsanpassningar i fastigheten Innanhavet 2, Lugnets skola

11 Delegation upphandling av ramavtal för handledningstjänster

12 Delegation upphandling av ramavtal för inhyrning av elevhälsotjänster

13 Färdplan för ett Stockholm för alla

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2018/911 Dnr. 1.6.1-6412/2018 (omedelbar justering)

14 Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2018/1451 Dnr. 1.6.1-9239/2018 (omedelbar justering)

15 Svar på föreläggande från Huddinge kommun beträffande tobakslagen

16 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2019

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 13 november 2018

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Genomförandebeslut avseende verksamhetsanpassningar i fastigheten Innanhavet 2, Lugnets skola

§11 Delegation upphandling av ramavtal för handledningstjänster

§12 Delegation upphandling av ramavtal för inhyrning, elevhälsotjänster

§13 Färdplan för ett Stockholm för alla - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/911

§14 Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1451

§16 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2019