Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-08-27

Sammanträde 2020-08-27

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 3D, Glasbruket (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 18 augusti 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 19 augusti 2020

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4:1 Anmälan av ordförandebeslut med anledning av förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta angående gymnasieskolan

4:2 Anmälan av ordförandebeslut om permanent omplacering av elev till annan skolenhet

Beslutsärenden

6 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

8 Ny gymnasieskola i Slakthusområdet

14 Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

16 Motion om att klarlägga Stockholms stads kostnader för nyanlända, asylinvandring och illegala invandrare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

§8 Ny gymnasieskola i Slakthusområdet

§14 Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

§16 Motion om att klarlägga Stockholms stads kostnader för nyanlända, asylinvandring och illegala invandrare