Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-05-19

Sammanträde 2022-05-19

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 maj 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 11 maj 2022

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Ny skola i Farsta, Mårbackaskolan

8 Lärarnas och skolledarnas tid för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet

Dnr: 1.2.3-1558/2022

Redovisning av budgetuppdrag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Utredning av möjligheten att införa extern rättning av nationella prov i Stockholms stad

Dnr: 1.3.2-3456/2022

Redovisning av budgetuppdrag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Flyktingmottagande med anledning av händelseutveckling i Ukraina

Dnr: 1.6.1-2845/2022

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/383

(omedelbar justering)

11 God planering för grundsärskola

Dnr: 1.1.3-996/2022

Skrivelse från Kadir Kasirga m fl. (S) och Tina Kratz m fl. (V)

12 Upphandling av bemanningstjänster inom elevhälsa i Stockholms stads kommunala skolor

Dnr: 2.4.2-1689/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Upphandling av maskiner, maskinöversyn, reparationer och service till trä- och metallslöjdsundervisning i Stockholms stads kommunala skolor

Dnr: 2.4.2-1688/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Tilläggsärenden

14 Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport - UTGÅR

§8 Lärarnas och skolledarnas tid för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet

§9 Utredning av möjligheten att införa extern rättning av nationella prov i Stockholms stad

§12 Upphandling av bemanningstjänster inom elevhälsa i Stockholms stads kommunala skolor

§13 Upphandling av maskiner, maskinöversyn, reparationer och service till trä- och metallslöjdsundervisning i Stockholms stads kommunala skolor