Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 Hemmesta 11:78

Förhandsbesked för flerbostadshus i fyra souterrängvåningar med åtta lägenheter
för 55+ boende

3 LÅNGSJÖN 1:47

Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport

4 ÖSBY 2:70

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger

5 NORRA LAGNÖ 1:114

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring samt uppläggning av muddermassor

6 VÅNÖ S:5

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av tre komplementbyggnader/sjöbodar

8 NORRA LAGNÖ 1:181

Ansökan om strandskyddsdispens för brygga och huvudbyggnad

9 SKÄLSMARA 1:133

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för bryggdäck

10 VÅNÖ 1:11

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring för fler båtplatser

11 SMÅRIS 2:1

Bygglov för uppförande av tre parhus med tillhörande komplementbyggnader

13 NOR 1:1

Förslag till beslut gällande anmälan om kross och sortering

14 Race for the Baltic

Projekt - Uppdrag till bygg- och miljöavdelningen

15 SÖDERNÄS 1:9

Ansökan om strandskyddsdispens för konsolbrygga

16 EKNÖ 1:668

17 Remiss från Havs - och vattenmyndighetens rapport

Yttrande, gällande tydligare regler för små avloppsanläggningar