Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 Södermöja 1:130

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshud

6 Gustavsberg 1:44

7 Norra Stavsudda 2:10

9 Norra Lagnö 1:281

10 Eknö 1:144

Förhandsbesked för styckning och uppförande av enbostadshus

11 Norra Stavsudda 1:103

12 Norra Lagnö 1:68

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnader och brygga

17 Tillsyns- och verksamhetsplan för 2018