Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-06-12

Sammanträde 2018-06-12

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 SÄBY 1:96

Ansökan om strandskyddsdispens

3 NORRA STAVSUDDA 2:10

4 SÖDERMÖJA S:2

5 BRUNN 1:852

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra punkthus

13 BRUNN 1:609

14 DJURÖ 4:302

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus

18 SALTARÖ 3:688