Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-01-30

Sammanträde 2013-01-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

2 Svar på interpellation om risken för kommunen att gå miste om medel för omvårdnadslyftet (S)

3 Svar på interpellation om Samordningsförbundet och risken att gå miste om statliga resurser (S)

4 Svar på interpellation om behovet av fler infartsparkeringsplatser (V)

5 Svar på interpellation om marknadsföring av skolor (V)

6 Val av ledamot i styrelserna för Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Simhall AB (S)

7 Val av ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg (M)

8 Val av ersättare i regionala skärgårdsrådet (S)

9 Val av ersättare i socialnämnden (S)

10 Val av ledamot i finansieringsnämnden för utbildning samt av ersättare i utbildningsstyrelsen (S)

11 Val av ledamot i styrelsen för Gustavsbergs Porslinsmuseum AB (S)

12 Handlingsplan för stimulering till återvinning av fosfor och kväve från enskilda avlopp

15 Tillfällig drift av biografverksamhet vid Gustavsbergsteatern - undantag från hyrestaxa

16 Ang VHABs hemställan om medgivande till förvärv av fastigheten Stavsnäs 1:182

17 Ang VHABs hemställan om medgivande till förvärv av Villa Zenith AB som äger fastigheten Stavsnäs 1:563

19 Framställan av interpellationer

21 Svar på motion om att Värmdö kommun ska bli en Milleniekommun (C)

22 Svar på motion om Gustavsgårdens utemiljö (S)

23 Svar på motion om svensk flagga vid kommunfullmäktigesammanträden (SD)

24 Svar på motion om etablering av miljöhögskola eller motsvarande inriktad på vatten i Värmdö kommun (C)

25 Svar på motion om samarbete med konsthallen vid Hålludden (S)

26 Svar på motion om högskoleutbildning i framtidens Gustavsberg (S)

27 Svar på motion om tillståndsplikt för att borra brunn (V)

28 Svar på motion om införande av ungdomslöner (C)

29 Svar på motion om samarbete med Expo (SD)

30 Svar på motion om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun (S)

31 Svar på motion Låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvampar vid skatebanan (S)

32 Svar på motion om avskaffande av de osäkra anställningarna (V)

33 Svar på motion om krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys (C)