Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-12-14

Sammanträde 2016-12-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 22 december kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

7 Svar på interpellation (MP) om upphandling av skolskjuts

8 Svar på interpellation (MP) om nya utredningsområden för bebyggelse

9 Svar på interpellation (S) om nedskärningar i LSS-bistånd

10 Svar på interpellation (S) om förbifart Hemmesta

11 Svar på interpellation (MP) om skolhälsovård mm

12 Svar på interpellation (V) om allmänhetens tillgång till stränderna på Djurö

13 Svar på interpellation (V) om renovering av Susegårda

14 Svar på interpellation (V) om behovet av bostäder för nyanlända

15 Svar på interpellation (V) om kommunens näringslivsklimat

16 Svar på interpellation (S) om Gustavsgården

17 Svar på interpellation (S) om Porslinsfabriken

18 Anmälan om politisk sekreterare för 2017 (M)

19 Val av ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige (L)

20 Val av ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte (L)

21 Val av ersättare i valnämnden (L)

22 Val av ersättare i valnämnden (C)

23 Val av ersättare i socialnämnden (KD)

24 Val av ledamot i näringslivsnämnden (L)

25 Befrielse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden samt nyval (C)

26 Befrielse från uppdrag som ordförande i Värmdö Bostäder AB samt nyval (M)

27 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (L)

28 Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, ledamot och 1:e vice ordförande i Kommunhuset i Värmdö AB, ledamot i KSL:s förbundsmöte, ledamot i Regionala skärgårdsrådet, ledamot i Kommuninvest och som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt nyval (M)

35 Svar på motion (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö Kommun

36 Svar på motion (S) - Låt egenregin konkurrera på lika villkor

39 Svar på motion (MP) Gör Värmdö till en fristad för förföljda konstnärer/författare

40 Svar på motion (S) om Runda huset - Värmdös framtida plattform för innovation, entreprenörskap och företagande

41 Svar på motion (S) bygg små flerbostadshus med hyresrätter i fritidshusområden (PFO)

43 Svar på motion (MP) för ett ökat politikerförtroende genom ett tydligare och öppnare kommunfullmäktige i Värmdö

44 Svar på motion (S) inventera och stärk brandskyddet hos våra äldre och funktionsnedsatta

45 Svar på motion (MP) om bemanning och uppföljning av kommunens hållbara utveckling

49 Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning

51 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen