Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 29 juni kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Nya ledamöter i kommunfullmäktige

8 Svar på interpellation (S) Samordning inom kommunen gällande insatser för barn i behov av särskilt stöd

10 Svar på interpellation (SD) Angående Älvsbygårds stödboende

13 Svar på interpellation (S) Gälande bristande näringslivsklimat i Värmdö

14 Svar på interpellation (V) Alternativa lösningar för Farstavikens skola/Ekedal

15 Svar på interpellation (V) Angående föräldramöte på Ekedalskolan

19 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KD)

20 Val av ersättare i socialnämnden (KD)

37 Svar på motion (S) inför en träbyggnadsstrategi och gör Ekobacken till nav för modern träteknik

41 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen