Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-11-12

Sammanträde 2014-11-12

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Utvärdering av ny modell för kommunalt finansierade sommarjobb

6 Svar på förfrågan om samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen

7 Svar på förfrågan om upprättande av ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

8 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 2014

9 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader kvartal 2, 2014

10 Uppförande av upplevelsecenter

KS Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta programhandling med utgångspunkt från Murmans arkitektförslag. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra upphandling och återkomma till kommunstyrelsen senast den 31 mars 1015 för beslut.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Strategi för utbyggnad av bredband i Värmdö kommun

12 Balanslista motioner oktober 2014

13 Gustavsbergs porslinsmuseum AB - överflyttning till kommunen

14 Plan för bostadsförsörjning 2014-2018

15 Svar på skrivelse om planföreläggande för Slussen

16 Principorganisation för förvaltningen

17 Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016-2017, skattesats för 2015 samt taxor och avgifter

18 Budgetuppföljning 3 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m fl

19 Budgetuppföljning 3, per den 30 september 2014, för kommunen

20 Yttrande till Länsstyrelsen om Regional strategi för miljökvalitetsmålet ingen övergödning.

21 Yttrande över remissen Ekosystemstjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet Ett rikt växt och djurliv i Stockholms län

22 Yttrande över remissen Giftfri miljö - strategi för Stockholms län

KS Delgivningar och delegationsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Delegationsbeslut

25 Svar på motion (S) om satsning på särbegåvade barn i förskola och skola

26 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott

§173 Utvärdering av sommarjobb 2014

§174 Svar på förfrågan om samverkansavtal mellan länets

§175 Svar på förfrågan om upprättande av ett regionalt

§176 Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2/2014 ­

§177 Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2/2014 ­

§178 Balanslista motioner ­ oktober 2014

§179 Gustavsbergs Porslinsmuseum AB ­ överflyttning till

§180 Uppförande av upplevelsecenter

§181 Strategi för utbyggnad av bredband i Värmdö

§182 Plan för bostadsförsörjning 2014 - 2018

§183 Svar på skrivelse om planföreläggande för Slussen

§184 Principorganisation för förvaltningen

§185 Drift och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016

§186 Budgetuppföljning 3 ­ BUP 3 ­ för kommunstyrelsen

§187 Budgetuppföljning 3 ­ BUP 3 ­ för kommunen

§188 Yttrande över remissen ­ Regional strategi för

§189 Yttrande över remissen ­ Ekosystemtjänster i en

§190 Yttrande över remissen ­ Giftfri miljö Strategi för

§193 Svar på motion (S) om satsning på särbegåvade barn i

§194 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott

§195 Uppdrag till kommundirektören