Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-11-09

Sammanträde 2015-11-09

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Redovisning av arbetet med upplevelsecentrum i hamnen

8 Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista för gymnasieskolan 2016

10 Tomträttsavtal för förskola i Porslinskvarteren

13 Värmdö kommuns risk- och sårbarhetsanalys

15 Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering

18 Porslinsmuseets lokalisering (minoritetsåterremiss)

19 Ej verkställda beslut, socialnämnden kvartal 1 och 2

20 Ej verkställda beslut, vård-och omsorgsnämnden kvartal 1 och 2

21 Yttrande över revisionsrapport - Kommunens hemtjänstverksamhet utifrån aspekten konkurrensneutralitet

22 Yttrande över remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025