Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-12-02

Sammanträde 2015-12-02

Datum
Klockan
13:30
Plats
Värmdösalen

4 Justeringens tid och plats

5 Information från Polisen

Marie Hummer, lokalpolisområdeschef

6 Information från Stockholms Business Alliance

Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Alliance Ekonomiska ärenden

7 Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige mm 2016

9 Revidering av taxor för 2016 på bygg, miljö och hälsoskyddsnämndens område

10 Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSL-rekommendation

11 Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

13 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

14 Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

15 Ej verkställda beslut, socialnämnden kvartal 3

16 Ej verkställda beslut, vård- och omsorgsnämnden kvartal 3

17 Revidering av alkohol- och drogpolicy samt policy för rökfri arbetstid

19 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal avseende del av Gustavsberg 1:52 mellan Värmdö kommun och SKB

20 Tilläggsavtal 2 till markanvisningsavtal för hyresrätter i Porslinskvarteren

21 Tomträttsavtal avseende förskola i Porslinskvarteren


KF
Utbildningsnämndens godkännande kommer senare
Bilagor
21 A Förskola tjänsteskrivelse.pdf (1 117 kb) 21 B Markanvisning - inbjudan.pdf (965 kb) 21 C Markanvisning - utvärderingsprotokoll.pdf (437 kb) 21 D Markansisning - markanvisningsavtal.pdf (88 kb) 21 E Markanvisning - tomträttsavtal.pdf (187 kb) 21 F 1 Anbud Markanvisning Förskola Dnr- 15KS?213.pdf (3 390 kb) 21 F 10 Bilaga 9 Anbudsgivare Castor Projekt.pdf (225 kb) 21 F 11 Bilaga 9 Anbudsgivare KIAB fastigheter.pdf (260 kb) 21 F 12 Bilaga 9 Förskoeanordnare Thorengruppen Förskoleoperatör.pdf (341 kb) 21 F 13 Bilaga 10 Registreringsbevis anbudsgivare Castor Projekt.pdf (87 kb) 21 F 14 Bilaga 10 Registreringsbevis anbudsgivare KIAB FAstigheter.pdf (88 kb) 21 F 2 Bilaga 1 byggnadskoncept.pdf (361 kb) 21 F 3 Bilaga 2 CV-Jan Elfström.pdf (471 kb) 21 F 4 Bilaga 3 CV johan källander.pdf (50 kb) 21 F 5 Bilaga 4 CV Amanda Hedman.pdf (51 kb) 21 F 6 Bilaga 5 CV Johan Söderberg.pdf (50 kb) 21 F 7 Bilaga 6 CV Petter Hallenberg 2015-03-24.pdf (78 kb) 21 F 8 A Bilaga 7 Östra sala backe_komprimerad.pdf (2 096 kb) 21 F 8 Bilaga 7 Östra sala backe.pdf (26 805 kb) 21 F 9 Bilaga 8 intyg till gustavsberg Thorengruppen.pdf (47 kb) 21 G 1 001 Anbud markanvisning av tomträtt - Förskola Fabriksstaden.pdf (2 093 kb) 21 G 10 4_Bilaga 1 Referensobjekt.pdf (492 kb) 21 G 11 5_00 Intresseanmälan.pdf (505 kb) 21 G 12 5_01 Överenskommelse signad av båda parter.pdf (471 kb) 21 G 13 5_Bilaga 1 - Tillsammans är vi starkare.pdf (3 136 kb) 21 G 14 5_Bilaga 2 - Pysslingen Affärsplan.pdf (4 675 kb) 21 G 15 5_Bilaga 3 - Kvalitetsarbete.pdf (544 kb) 21 G 16 6_Bilaga 1 - 5567875876_Turako_AB_2015-03-05.pdf (53 kb) 21 G 17 6_Bilaga 2 - Utdrag från skattekonto SKMBT_C55215032309300.pdf (308 kb) 21 G 18 6_Bilaga 3 - Utdrag från skattekonto SKMBT_C55215032309310.pdf (462 kb) 21 G 19 7_Bilaga 1 - Registreringsbevis 556787-5876.pdf (337 kb) 21 G 2 000 Porslinskvarteren_OMSLAG.pdf (401 kb) 21 G 3 1_Bilaga 1 - Tour de France Alt A.pdf (260 kb) 21 G 4 1_Bilaga 2 - Tour de France Alt.pdf (137 kb) 21 G 5 1_Bilaga 3 - _Programskiss.pdf (36 kb) 21 G 6 2_B 1 ORG fsk Värmdö.pdf (191 kb) 21 G 7 2_B 2 ORG FB fsk Värmdö.pdf (303 kb) 21 G 8 2_B 3 Friendly_Buildning.pdf (2 963 kb) 21 G 9 3_Bilaga 1 - Tidplan förskola Värmdö.pdf (96 kb)

22 Exploaterings- och köpeavtal avseende Charlottendal

25 Preliminär tidplan för medborgardialog om en vägpassage nordväst om Gustavsberg (Förbifart östra Ekedal)

28 Porslinsmuseets lokalisering (minoritetsåterremiss)

31 Arbetsförmedlingens anpassning av kontorsnätet i Stockholms län

32 Yttrande om länsstyrelsens uppdrag angående tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen

35 Svar på motion (S) om programmering i Värmdö skolor

36 Svar på motion (S) om Låt Värmdö bli ett Fair Trade City