Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kanholmsfjärden, kommunhuset

6 Kvarnbergsterrassen- inriktning på fortsatt detaljplanearbete

8 Strandvik - redovisning av fortsatt arbete

9 Extra sammanträde 2013

10 Spelet om Gustavsbergs centrum - muntlig redovisning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (121 kb)

§41 Inriktning för fortsatt detaljplanearbete, Kvarnbergsterrassen, del av Gustavsberg 2:1, 2:2 m fl.

§42 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för Kvarnbergsterrassen

§43 Strandvik ­ redovisning av fortsatt arbete

§44 Extra sammanträde 2013

§45 Spelet om Gustavsbergs centrum ­ muntlig redovisning