Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Workshop i anslutning till nämnden kl 16.00-18.00. Inga förmöten är bokade. I och med work Läs mer...shopen får resp Alliansen och Oppositionen boka det själva.

Workshop kl 16.00-18.00 äger rum i Matsalen, Skogsbo.

5 Budgetuppföljningsprognos 2, 2016, Dnr 2015NÄN/0085

6 Yttande över Validering med mervärde, Dnr 2016NÄN/0129

7 Skolinspektionens beslut efter uppföljning för vuxenutbildningen efter tillsyn i Värmdö kommun, Dnr 2016NÄN/0021

8 Svar på Motion (S) Inför näringslivsstrategi "Affärsplan Värmdö", Dnr 2015NÄN/0083

9 Tillväxtavdelningen informerar