Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2016-01-20

Sammanträde 2016-01-20

Datum
Klockan
13:30
Plats
Baggensfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Förvaltningen informerar

- Redovisning av parallella uppdrag för Gustavsberg 2004 - 2005 KSPU

6 Planbesked för nya bostäder inom Mörtnäs 1:68, Östra Ekedal

§1 Förvaltningen informerar

§2 Planbesked för nya bostäder inom Mörtnäs 1:68 ­ Östra Mörtnäs etapp 2

§3 Granskning av detaljplan för Ösby 1:79 m fl

§4 StartPM för detaljplan ­ del av Eknö S:10 m fl

§5 Granskning av detaljplan för del av Brunn 1:507 - Pilhamn

§6 Ändrad sammanträdestid