Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-11-11

Sammanträde 2014-11-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

6 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

13 Start-PM för det prioriterade förändringsområdet Bullandö, Älvsala, Fagerdala och Björkvik

15 Antagande av entreprenör för avfallshämtning från öar i Värmdö kommun

18 Anslutning av toaletter i Löka och Berg på Möja, till Bergs VAAB

20 Medgivandeprövning enligt kap 3 §2 st. 2, prövning om undantag från strandskyddsbestämmelse avseende Västergården 1:30 och 1:31, Värmdö kommun

§112 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§113 Budgetuppföljning 3 för SPN

§114 Detaljplan för Herrviksnäs, delområde S3, samråd

§115 Antagande av detaljplan för Värmdö-Löknäs 1:4, motorsportbana i Norshagen, Myttinge

§116 Ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan för fastigheten Eknö 1:501 på Sandön

§117 Ansökan om planbesked för att dela fastigheten Västra Älvsala 4:78

§118 Start-PM för de prioriterade förändringsområdet Bullandö, Älvsala, Fagerdala och Björkvik

§119 Start-PM för Norra Lagnö, Panama och Långsunda

§120 Kommunal VA-anslutning till Mörtnäs 1:531

§121 Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:544

§122 Anslutning av toaletter i Löka och Berg på Möja, till Bergs VA AB

§123 Godkännande av slutrapport för naturvårdsprojektet Hemmesta sjöäng

§124 Medgivandeprövning enligt kap 3 § 2 st.