Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

6 Avdelningen informerar

- Stomnätet för busstrafik Stråk 5, Hemmesta vägskäl - Slussen
- Gamla Kvarnhjulet
- VA-taxan
- Statusrapport för cykelbanan till Björkvik

11 Förfrågningsunderlag upphandling nytt föreningshus, Ingarö Idrottsplats

12 Införande av restriktioner i användandet av kommunalt dricksvatten på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen

13 Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Korpholmen

18 Övriga frågor

- Uppdrag från Allians för Värmdö att utreda om och hur en cykelbana från Återvall till Björkvik kan byggas ut enligt förslaget från Arbetsgruppen för cykelbana Gustavsberg-Björkvik.