Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

8 Delredovisning till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende huvudmannens ansvarstagande inom ramen för verksamhetsformen fritidshem

9 Återrapportering till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende huvudmannens ansvarstagande inom ramen för verksamhetsformen fritidshem

10 Delredovisning till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende huvudmannens utveckling av utbildningen i förskolan

12 Återrapportering till Skolinspektionen utifrån föreläggande inom ramen för det samlade ansvarstagandet inom skolformen gymnasiesärskola