Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

1 Information om Utredningskommitté för överenskommelse mellan kommunen och den sociala ekonomin föreningar (Dnr 2016UTN/0181)

2 Resursfördelningsmodell för nyanlända i grundskolan (Dnr 2016UTN/0130)

4 Svar på revisionsrapport: Granskning av kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi (Dnr 2016UTN/0129)

5 Rapport om tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Värmdö kommun 2015 (Dnr 2016UTN/0161)

8 Revidering av riktlinjer för samverkansavtal avseende gymnasieutbildning på kommunala skolor utanför samverkansområdet (Dnr 2016UTN/0167)

10 SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 (Dnr 15UTN/112)

14 Slutlig redovisning till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende huvudmannens ansvarstagande inom ramen för skolformen grundsärskola (Dnr 2015UTN/0318)

15 Slutlig redovisning till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende huvudmannens ansvarstagande inom ramen för skolformen gymnasiesärskola (Dnr 2015UTN/0318)

16 Delgivningar juni 2016 (Dnr 2016UTN/0118)