Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2014-05-06

Sammanträde 2014-05-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Kanholmsjärden.
Oppositi Läs mer...onen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

5 BUP 1

10 Delegationer

11 Delgivningar

§21 Budgetuppföljning 1 år 2014

§22 Nyckeltal samt redovisning av åtgärder

§23 Redovisning av värdegrundsarbete

§24 Anslutning av Gustavsgården till NPÖ-konsument

§25 Indikatorer för målet hållbar utveckling

§26 Delegationsbeslut Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

§27 Delgivningar och anmälningsärenden maj