Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2014-04-01

Sammanträde 2014-04-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Kanholmsjärden.
Opposi Läs mer...tionen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

7 Internkontrollplan

10 Delegationer

11 Delgivningar

§14 Information: MAS riktlinjer

§15 IKT-plan för vård- och omsorgsstyrelsen 2014

§16 Vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan

§17 Observationer i verksamheter

§18 Uppföljning av nyckeltal

§19 Delegationsbeslut Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

§20 Delgivningar och anmälningsärenden oktober