Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-10-22

Sammanträde 2002-10-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006 (för närvarande vakant - tidigare Helena Bonnier (m) - resp Ingvar von Malmborg (mp)

6 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade (för närvarande Sten Nordin (m) och Bo Vahlne)

7 Sammanträdestider för gatu- och fastighetsnämnden 2003 (A)

8 Kvartalsrapport 3/2002 (A)

9 Delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2002 (A)

10 Smågatsten i Gamla Stan. Skrivelse från Lars Gustafsson, gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

11 En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren (s) och Malte Sigemalm (s), nr 46/2002 (RI)

12 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8 och 9/2002 (RI)

13 Idrott på Kungsholmen. Uppdrag och återremiss (RI)

14 Detaljplan för fastigheten Stadshagen 1:5 (Stadshagsklippan) på Kungsholmen. Remiss samt genomförandebeslut för projektering av idrottsanläggningen inom planområdet (RI)

15 Planering av området Hjorthagen-Värtahamnen- Frihamnen- Loudden. Remiss av programförslag (RI)

16 Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Genomförandebeslut (RI)

17 Utvärdering av cykelbanor och cykelfält i Stockholms innerstad (RI)

18 Tillgänglighetsprojektet. Kvartalsrapport 3/ 2002 (RI)

19 Reparation av Västerbron. Genomförandebeslut (RI)

20 Stockholms Stadshus – program för bättre tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder. Inriktningsbeslut (RI)

21 Genomförandebeslut för kv Forsen Hammarby Sjöstad (RI)

22 Evakuering av Åsöhallen. Delgenomförandebeslut (RI)

23 Överenskommelse om exploatering för bostäder på fastigheten Köksfläkten 3, Lilla Essingen (RI)

24 Överenskommelse om exploatering för bostäder på fastigheten Köksfläkten 2, Lilla Essingen (RI)

25 P-problem på Nybrogatan. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp) (RI)

26 Hastighetsbegränsning 30 km/tim på Karlbergsvägen mellan Sankt Eriksgatan och Odenplan. Medborgarförslag (RI)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim och genomfartsförbud på Beckombergavägen mellan Åkeshovsrondellen och Ängby Torg samt anläggning av cykelbanor och fler övergångsställen (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Konsekvenserna av avvecklingen av trädskolan vid Riddersvik. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

30 Bättre belysning av cykelbanor. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (RY)

31 Plansamråd om detaljplan för område vid kv Mätpinnen, Fagersjö (Fagersjö bollplan). Remissvar (RY)

32 Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området. Motion av Eva Oivio (s) och Karin Hanqvist (s), nr 23/2002 (RY)

33 Evakuering av restaurang vid Norra Bantorget (SV)

34 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

35 Nybyggnad av 4-avdelnings barnstuga på fastigheten Ströjan 1, Enskede-Årsta. Genomförandebeslut (F)

37 Ombyggnad av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, hus E och F. Slutredovisning (F)

39 Ombyggnad av barnstugan i kv Fjäderholmen 1, Skärholmen, till dagcenter för vuxna autister. Genomförandebeslut (F)

40 Avstående av besittningsskydd. Remiss av promemoria (F)

41 Överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 28 maj 2002, §§ 32-34, om entreprenörer för parkeringsövervakning (Pa)

42 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 7/2002 (Pa)

43 Lättare och billigare heldagsparkering i Stockholm. Skriv-else från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (Pa)

44 Överklagande av beslut att inte införa förbud att stanna och parkera fordon på Herman Ygbergs Väg samt på Nyängsvägen i anslutning till Smedslättsskolans lokaler (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet

45 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighets-nämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002. Förslag till kommunstyrelsen (efter Helena Bonnier (m) som kommunstyrelsen på förslag av kulturnämnden utsett till ordförande i rådet).

46 Om byggbolagens oskäliga vinster och byggverksamhet i egen regi. Motion av Ann Mari Engel (v) och Anita Habel (v), 2002:27. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 6 (S)

47 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7 (S)

48 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet m m i Vasastaden. Remiss. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 8 (RI)

49 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen. Hemligt. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14 (RI)

50 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15 (RI)

51 Tillgänglighet i Hammarby Sjöstad. Skrivelser från Sten Nordin (m) resp Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp). Bordlagt 1 oktober 2002 nr 16 (RI)

52 Ombyggnad av Strandvägskajen. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp). Bordlagt 1 oktober 2002 nr 17 (RI)

53 Växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nordvästra del i avsnittet Surbrunnsgatan – Ingemarsgatan, återremiss och inriktningsbeslut, samt markering av parkeringsrutor på Valhallavägen, hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 18 (RI)

54 Lokalisering av idrottshall i Hammarby Sjöstad med omnejd.Bordlagt 1 oktober 2002 nr 19 (RI)

55 Markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem). Bordlagt 1 oktober 2002 nr 27 (RY)

56 Anmälan av prioriteringsordning vid försäljning av sommargårder. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 32 (F)

57 Humanare regler för handikapparkering. Motion av Iris Birath (v), 2002:1.Bordlagt 1 oktober 2002 nr 39 (Pa)

58 Parkeringsövervakningen. Skrivelse av vice ordföranden Börje Vestlund (s). Bordlagt 1 oktober 2002 nr 40 (Pa)

59 Reparation av Vasabron. Genomförandebeslut. Bordlagt 10 september 2002 nr 9 och 1 oktober 2002 nr 43 (RI)

60 Överenskommelse om exploatering av kv Fredsfors 12 i Mariehäll m m med Besqab. Bordlagt 10 september 2002 nr16 och 1 oktober 2002 nr 45 (RY)

61 Programförslag för bostäder m m i Sätra centrum samt markanvisning av fastigheten Djursätra 1 till PEAB. Bordlagt 10 september 2002 nr 17 och 1 oktober 2002 nr 46 (RY)

62 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostads AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB. Bordlagt 10 september 2002 nr 22 och 1 oktober 2002 nr 47 (RY)

63 Markanvisning av kv Fålen 4 i Mariehäll till Lidl Sverige KB. Bordlagt 10 september 2002 nr 25 och 1 oktober 2002 nr 49 (RY)

64 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 20 och senast 1 oktober 2002 nr 51 (RY)

65 Redovisning av parallella utredningsuppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta samt markanvisning till Familjebostäder inom Högdalen. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 23 och senast

66 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 25 och senast 1 oktober 2002 nr 53 (RY)

67 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Hänskjutet från trafikutskottet. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 48 och senast och 1 oktober 2002 nr 55 (RI)

68 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m.

Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och senast 1 oktober 2002 nr 56 (SV)

69 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 1 oktober 2002 nr 57 (RY)

70 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och senast 1 oktober 2002 nr 58 (RY)

Mötesinformation

 

Justerat:

Börje Vestlund Bo Bladholm

 

Närvarande:

 

Ledamöter

Börje Vestlund (s), vice ordförande
Tord Bergstedt (m)
Bo Bladholm (m)
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m), §§ 1-47 och 49-71
Teres Lindberg (s)
Mats Rosén (kd)
Kajsa Stenfelt (v)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)

 

 

Ersättare

Catarina Agrell (s)
Juan Carlos Cebrián (s)
Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande
Ulf Fridebäck (fp), tjänstgörande
Svante Linusson (sp), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande § 48
Margarita Pulido (s)
Torsten Sandgren (v)

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson och Solveig Svedgård.

Vidare deltog nye gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s)

och borgarrådssekreteraren Torkel Kjellman. Vice ordföranden Börje Vestlund (s) hälsade båda välkomna till nämnden.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Bo Bladholm (m) att tillsammans med vice ordföranden Börje Vestlund (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den

5 november 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1. Värna Stockholms uteserveringar av ordföranden Sten Nordin (m)

2. Gustav Adolfsparkens lekplats av ledamoten Helena Bonnier (m)

3. Karlavägens mittallé av ledamoten Helena Bonnier (m)

4. Cykelvägsanalyser av ersättaren Svante Linusson (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 oktober 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 22 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge förtroendevalda som så önskar deltaga i integrationsförvaltningens konferens om rasism och diskriminering den 11-12 november 2002 i Stockholm efter anmälan till gatu- och fastighetsnämndens sekreteriat.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006

Dnr 02-010-3048:1

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Sammanträdestider för gatu- och fastighetsnämnden 2003

Dnr 02-010-3405:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdestider under år 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter överläggning, på förslag av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp), att hålla sammanträden 2003 enligt kontorets förslag samt även den 4 februari 2003.

§8 Kvartalsrapport 3/2002

Dnr 02-111-851:3

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 3/2002 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2002

Dnr 02-130-3061:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2002, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Smågatsten i Gamla Stan. Skrivelse från Lars Gustafsson, gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr 02-620-2318:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) upptog först yrkandet av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann vice ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt det av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§11 En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren (s) och Malte Sigemalm (s), nr 46/2002

Dnr 02-370-2790

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Svante Linusson (sp) enligt bilaga B.

§12 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8 och 9/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott den 20 augusti och 10 september 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Idrott på Kungsholmen. Uppdrag och återremiss

Dnr 02-410-517:1

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 12 september 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att planera och genomföra anläggande och upprustning av fotbollsplaner såsom anges i kontorens utlåtande.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på Stockholmspartiets skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Detaljplan för fastigheten Stadshagen 1:5 (Stadshagsklippan) på Kungsholmen. Remiss samt delgenomförandebeslut för projektering av idrottsanläggningen inom planområdet

Dnr 2002-512-02304

Gatu- och fastighetskontoret och idrottsförvaltningen hade den 1 oktober 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på detaljplaneremissen för fastigheten Stadshagen 1:5.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige i budget för år 2003 och beräkningar för 2004 och 2005 utökar budgetramen för idrottsnämnden med 280 Mkr, för projektering och framtida byggande av idrottsanläggningen samt anläggande av konstgräs på Kristinebergs idrottsplats och Stora Essingens idrottsplats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Planering av området Hjorthagen-Värtahamnen- Frihamnen- Loudden inom stadsdelarna Ladugårdsgärdet och Hjorthagen. Remiss av programförslag

Dnr 02-511-757

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för planering av området Hjorthagen- Värtahamnen- Frihamnen- Loudden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Genomförandebeslut

Dnr 99-322-2164

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut angående cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Utvärdering av cykelbanor och cykelfält i Stockholms innerstad

Dnr 02-322-3242

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i utlåtandet lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Tillgänglighetsprojektet. Kvartalsrapport 3/ 2002

Dnr 99-005-366

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 3 av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Reparation av Västerbron. Genomförandebeslut

Dnr 02-670-2925

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utföra underhållsarbeten av Västerbron enligt kontorets förslag.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Stockholms Stadshus – program för bättre tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Dnr 02-770-1570

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inriktningen för det fortsatta arbetet med förbättrad tillgänglighet och användbarhet av Stadshuset skall följa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inriktningen för det fortsatta arbetet med förbättrad tillgänglighet och användbarhet av Stadshuset skall följa kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt det av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Genomförandebeslut för kv Forsen Hammarby Sjöstad

Dnr 99-511-2864

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 103 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

 4. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Evakuering av Åsöhallen. Delgenomförandebeslut

Dnr 02-511-1083

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 10 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret delegation för att teckna evakueringsavtal med SISAB och idrottsförvaltningen och ger kontoret i uppdrag att genomföra evakueringen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Överenskommelse om exploatering för bostäder på fastigheten Köksfläkten 3, Lilla Essingen

Dnr 99-512-2889:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet beskrivna överenskommelse om exploatering mellan staden och Veidekke bostads AB, avseende Köksfläkten 3 på Lilla Essingen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Överenskommelse om exploatering för bostäder och daghem på fastigheten Köksfläkten 2, Lilla Essingen

Dnr 99-512-2889:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet beskrivna överenskommelse om exploatering mellan staden och Stockholms Kooperativa Bostäder, avseende Köksfläkten 2 på Lilla Essingen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 P-problem på Nybrogatan. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp)

Dnr 01-320-3419:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner gatu- och fastighetskontorets skrivelse som svar på brev från Inge-Britt Lundin (fp).

 2. Nämnden beslutar att införa gågata på Nybrogatan mellan Nybroplan och Östermalmstorg, samt högersvängandeförbud från och med den 1 januari 2003. Efter ett halvår skall en utvärdering göras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Hastighetsbegränsning 30 km/tim på Karlbergsvägen mellan Sankt Eriksgatan och Odenplan. Medborgarförslag

Dnr 02-360-1378:1

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att gatu- och fastighetsnämnden bifaller kontorets avstyrkan av medborgarförslaget och sålunda beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avslår en utökning av hastighetsbegränsning till 30 km/tim att gälla Karlbergsvägen mellan Sankt Eriksgatan och Odengatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim och genomfartsförbud på Beckombergavägen mellan Åkeshovsrondellen och Ängby Torg samt anläggning av cykelbanor och fler övergångsställen

Dnr 01-360-3446:1

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan om sänkt hastighet på del av Beckombergavägen och genomfartsförbud utan bifall.

 2. Nämnden godkänner kontorets svar avseende önskemålet om anläggandet av cykelbanor och fler övergångsställen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Konsekvenserna av avveckling av trädskolan vid Riddersvik. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 99-680-2761

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg överlämna kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Bättre belysning av cykelbanor. Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr 02-322-2945:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Svante Linusson.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Plansamråd om detaljplan för område vid kv Mätpinnen, Fagersjö (Fagersjö bollplan). Remissvar

Dnr 02-512-2775:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera ärendet med anledning av remisstiden.

 3. Nämnden delegerar till kontoret att teckna köpeavtal och exploaterings­överenskommelse med LIDL.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området. Motion av Eva Oivio (s) och Karin Hanqvist (s), nr 23/2002

Dnr 02-410-319

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§33 Evakuering av restaurang vid Norra Bantorget

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Restaurang Shangri- La i Stockholm AB om bolagets avflyttning från f d busstationen på Norra Bantorget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Nybyggnad av 4-avdelnings barnstuga på fastigheten Ströjan 1, Enskede-Årsta. Genomförandebeslut

Dnr 02-770-3178

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av en 4-avdelnings barnstuga på fastigheten Ströjan 1 för en total investeringsutgift om 25 mnkr. Nybyggnationen utförs under förutsättning att stadsdelsnämnden har alla erforderliga beslut och att avtal om framtida förhyrning tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Ombyggnad av hus E och F inom Skarpnäcks Gård. Slutredovisning

Dnr 00-770-1690

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§39 Ombyggnad av barnstugan i kv Fjäderholmen, Skärholmen, till dagcenter för vuxna autister. Genomförandebeslut

Dnr 02-770-3244

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra upphandling och genomförande av ombyggnad av barnstuga till dagcenter för vuxna autister till en beräknad kostnad av ca 5,7 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Avstående av besittningsskydd. Remiss av promemoria

Dnr 02-001-2648

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar Justitiedepartementets remiss med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 28 maj 2002, §§ 32-34, om entreprenörer för parkeringsövervakning

Dnr 02-350-574

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som yttrande till länsrätten och beslutar justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som yttrande till länsrätten och beslutar justera ärendet omedelbart.

Reservation

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt det av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga E2.

§42 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 7/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott den 29 augusti 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§43 Lättare och billigare heldagsparkering i Stockholm. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-342-2944

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Överklagande av beslut att inte införa förbud att stanna och parkera fordon på Herman Ygbergs Väg samt på Nyängsvägen i anslutning till Smedslättsskolans lokaler

Dnr JT40205/00

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002. Förslag till kommunstyrelsen

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Om byggbolagens oskäliga vinster och byggverksamhet i egen regi. Motion av Ann Mari Engel (v) och Anita Habel (v), nr 2002:27

Dnr 02-700-1374:1

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 6

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att besvara remissen av motionen med vad som anförs i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), nr 2002:21.

Dnr 02-007-1416:1

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:21 med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet på Norrmalm m m. Remiss

Dnr 97-512-1126

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 8

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar godkänna villkorat avtal med Bonnierhuset AB om parkeringsköp och bidrag till Torsgatans upprustning

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar godkänna villkorat avtal med Bonnierhuset AB om parkeringsköp och bidrag till Torsgatans upprustning.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Helena Bonnier (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§49 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen

Dnr 02-006-293

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även komplettering till tjänsteutlåtandet av den 2 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss

Dnr 02-512-2305:2

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§51 Tillgänglighet i Hammarby Sjöstad. Skrivelser från Sten Nordin (m) resp Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) resp Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 99-511-2767:78, 79, 81

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 16

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelser från borgarrådet Sten Nordin resp. Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann samt Ann- Marie Strömberg.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§52 Ombyggnad av Strandvägskajen. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp)

Dnr 02-670-1794:1

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Inge-Britt Lundin (fp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nordvästra del i avsnittet Surbrunnsgatan – Ingemarsgatan, återremiss och inriktningsbeslut, samt markering av parkeringsrutor på Valhallavägen, hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 02-370-1549:2 och 02-620-2812:1

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Valhallavägens norra del tillsvidare inte byggs om.

 2. Nämnden beslutar att parkeringsrutor på Valhallavägens norra del inte målas.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Valhallavägens norra del tillsvidare inte byggs om.

 2. Nämnden beslutar att parkeringsrutor på Valhallavägens norra del inte målas.

Reservationer

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt det av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§54 Lokalisering av idrottshall i Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut

Dnr 99-511-2767

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 19

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 16 september 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga H.

§55 Tillägg till markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem)

Dnr 01-411-2494

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna markanvisningsavtalet med tilläggsavtal.

 2. Nämnden delegerar till kontoret att teckna exploateringsavtal och köpeavtal för att genomföra projektet. (Genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Anmälan av prioriteringsordning vid försäljning av sommargårdar

Dnr 01-785-3408

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 32

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Enligt kommunfullmäktiges beslut (utl. 2002:33), dnr 1288/2001, 2002-04-08 om principer vid försäljning av sommargårdar anmäles härmed prioriteringsordningen vid försäljningarna. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner prioriteringsordningen.

 2. Sommargårdar för LSS-verksamheten, i nuläget 7 st, inom socialtjänst- förvaltningen förvaltas vidare av gatu- och fastighetskontoret till dess hemvist för AO Egendom beslutats. För 2003 behövs 8 st gårdar. LSS-verksamheten är en lagstadgad verksamhet. Dessa gårdar säljs för närvarande ej.

 3. Nämnden godkänner en hyreshöjning från 150 kr/ kvm och år till 200 kr för 2003 och till 230 kr/ kvm och år för 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Humanare regler för handikapparkering. Motion av Iris Birath (v), nr 2002:1

Dnr 02-340-00255

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 39

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§58 Parkeringsövervakningen. Skrivelse av Börje Vestlund (s)

Dnr 02-350-2701

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkandet, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§59 Reparation av Vasabron. Genomförandebeslut

Dnr 02-670-2472

Bordlagt 10 september 2002 nr 9 och 1 oktober 2002 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utföra underhållsarbeten på Vasabron enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag

Ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) upptog först yrkandet av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann vice ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt det av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utföra underhållsarbeten på Vasabron enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§60 Överenskommelser om exploatering av fastigheten Fredsfors 12 m m i Mariehäll med Besqab. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-1276

Bordlagt 10 september 2002 nr16 och 1 oktober 2002 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser om exploatering av Fredsfors 12 med Besqab och meddelar genomförandebeslut för exploateringen enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§61 Programförslag för bostäder m m i Sätra centrum samt markanvisning av fastigheten Djursätra 1 till PEAB

Dnr 02-512-1885

Bordlagt 10 september 2002 nr 17 och 1 oktober 2002 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner program för bostäder m m i Sätra centrum.

 2. Fastigheten Djursätra 1 anvisas till PEAB Sverige AB för bostadsbebyggelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostad AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB

Dnr 02-411-2567

Bordlagt 10 september 2002 nr 22 och 1 oktober 2002 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved och ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§63 Markanvisning av fastigheten Fålen 4 i Mariehäll till Lidl Sverige KB

Dnr 02-411-1914

Bordlagt 10 september 2002 nr 25 och 1 oktober 2002 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ina Avén den 8 september 2002 och aktionsgruppen för dagis och skola i Mariehäll inkommen den 9 september 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal om markanvisning avseende fastigheten Fålen 4 för en tid av två år för butik och parkering till LIDL Sverige KB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§64 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla

Dnr 99-6302754

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 20 och senast 1 oktober 2002 nr 51

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 1 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten.

Reservationer

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga K3.

§65 Redovisning av parallella uppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta

Dnr 02-511-2449

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 23 och senast 1 oktober 2002 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen i utlåtandet av de tre parallella uppdragen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra föreslagna studier rörande exploateringsfrågor, trafikleder samt natur- och landskap.

 3. Nämnden anvisar mark för bostadsbebyggelse inom Högdalen till Familjebostäder och Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden beslutar att, för kännedom, översända utlåtande och beslut till stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna i Hägersten, Älvsjö, Vantör och Farsta samt till vägverket och SL.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§66 Markanvisning av fastigheterna Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder

Dnr 02-411-1906

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 25 och senast 1 oktober 2002 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar fastigheterna Ålänningen 8 och 9 till AB Familjebostäder för en tid av två år och bemyndigar kontoret att teckna markanvisningsavtal på sedvanliga villkor.

 2. Nämnden godkänner att tomträtten Lappmannen 4 bebyggs med bostäder.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§67 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Dnr JT 42538/01

Hänskjutet från trafikutskottet.

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 48 och senast 1 oktober 2002 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att uppdra åt kontoret att förstärka trafikövervakningen i Gamla Stan,

att hemställa hos Polismyndigheten om förstärkt trafikövervakning i Gamla Stan samt

att därutöver anföra följande:

Gamla Stan byggdes långt före bilismens genombrott och gatunätet är inte anpassat för den omfattande biltrafik som i strid mot alla regler nu förekommer. Gamla Stan är väl försörjt med kollektivtrafik och privatbilismen bör därför kunna minimeras.

De kraftiga besparingarna inom trafikövervakningen har speciellt drabbat Gamla Stan. Förbudet mot bilkörning efter kl. 11.00 efterlevs dåligt och flera av de ”bilfria” gatorna och gränderna används närmast som parkeringsplatser. Gamla Stan har ett speciellt skyddsvärde och en god trafikmiljö där gynnar både de boende och de många turisterna och är framför allt ett skydd för vårt kulturarv. Det är därför ingen orimlighet att både staden och polisen tillsammans förstärker trafikövervakningen i Gamla Stan för att få till stånd en bättre efterlevnad av gällande trafikregler.

Reservation

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt kontorets förslag.

§68 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m

Dnr 98-411-1617

Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och senast 1 oktober 2002 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en av kontoret den 5 juni 2002 avgiven promemoria. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med SMÅA AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvisningar.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 31 december 2002 godkänner överenskommelsen.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamn.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§69 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

Dnr 02-006-855

Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 1 oktober 2002 nr 57

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§70 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-1187

Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och senast 1 oktober 2002 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom Hässelby Strand centrum och till SBC Mark AB för bostäder inom fastigheten Hundgården 1.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) upptog först det i två yrkanden framställda förslaget att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann vice ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på vart och ett av de båda framställda återremissyrkandena, enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s:

att återremittera ärendet,

att godkänna tidig markreservation för den aktuella byggnationen i Hässelby Strand Centrum under förutsättning att bostäderna upplåts med hyresrätt och markupp- låtelse sker med tomträtt samt

att anföra följande:

Nyproduktionen av bostäder har de senaste åren dominerats av bostadsrätter byggda av privata bostadsbolag, samtidigt som det är mycket stor brist på hyresrättslägenheter. Staden skall därför i sina markanvisningar prioritera de bostadsbolag som är beredda att bygga hyresrätter eller kooperativa hyresrätter. Markupplåtelse för byggnation med bostäder skall ske med tomträtt. Genom tomträttsupplåtelse behåller staden både rådigheten över marken och inkomster i form av tomträttsavgälder.

Reservation

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt det av ledamöterna Bo Bladholm m fl (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

§71 Tack från vice ordföranden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) tackade nämnd och förvaltning för tiden som vice ordförande. Ledamoten Bo Bladholm (m) framförde ett tack till vice ordföranden.