Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-01-24

Sammanträde 2018-01-24

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Assistenttjänst Gymnasiesärskolan

- Jimmie Nilsson, kl 8.35 4 Handlingsplan solskydd skolgårdar - Wirginia Bogatic Citron, kl 8.45

5 Utökning av resurs Bolmsö skola - Jenny Wikby, kl 8.55

6 Statistik anmälningar av diskriminering/kränkande be- handlingar - Hans Holmqvist, kl 9.05

7 Resultat grundskola ht 2018 - Hans Holmqvist, kl 9.15

8 Skolinspektionens beslut efter tillsyn 2017

9 Förskolelokaler Agunnaryd

10 Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder på grund av maxtaxa

11 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.25

12 Lektorat Sunnerbogymnasiet

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.45

14 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(1) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§2 Begäran om utökad assistenttjänst till gymnasiesärskolan

§3 Utökning av resurs Bolmsö skola

§5 Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder på grund av

§7 Införande av lektorat på Sunnerbogymnasiet

§9 Delegerande ärenden