Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-09-26

Sammanträde 2018-09-26

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Åtgärder med anledning av resultaten i grundskolan våren

2018 - Hans Holmqvist, kl 8.45

4 Avveckling av anläggningsfordon

5 Analys av betygsresultat 2018, Sunnerbogymnasiet

6 Ledningsorganisation Kungshögskolan - Jenny Wikby, kl 9.50

7 Utökning av antal förskoleavdelningar i Ryssby

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.05

8 Sammanträdesdagar 2019 - Nils-Göran Jonasson, kl 10.15

9 Detaljplan Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21

( Ekebackenskolan ) - Nils-Göran Jonasson, kl 10.25

10 Interkommunal ersättning- Marie Steneland, kl 10.30

11 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.45

13 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(1) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§130 Fastställande av dagordning

§134 Analys av betygsresultat 2018, Sunnerbogymnasiet

§135 Framtidens chaufförer till skogsnäringen

§137 Utökning av antal förskoleavdelningar i Ryssby

§140 Interkommunal ersättning läsåret 2018/2019

§143 Delegerande ärenden