Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-11-18

Sammanträde 2015-11-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Val av justerare Göran Johansson (C)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

- Beslut om planuppdrag, ärende 15
- Ansökan om bygglov, Singeshult 1:32 och 1:38, ärende 21
- Ansökan om bygglov, Singeshult 1:32, ärende 22

5 Detaljbudget med förvaltningsmål 2016

6 Elinge 8:28, beslut om föreläggande med vite, nedskräpning.

7 Agunnaryds-Ryd 1:2, upphävande av föreläggande med vite, brister som inte åtgärdats efter inspektion

8 Annerstad 5:19, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

9 Stegaryd 1:4, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

10 Annerstad 4:35, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

11 Lida 2:13, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

12 Nöttja 7:24, ansökan om utdömande av vite samt föreläggande om nytt förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

13 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Opalen, Safiren, Kristallen, Smaragden, Onyxen, Briljanten, Rubinen, Diamanten, Topasen, Bärnstenen, Turkosen samt Granaten i Ljungby stad.

14 Beslut om antagande av detaljplan för Torg 1:4 med flera, före detta järnvägsområdet i Lagan

15 Beslut om planuppdrag för upphävande av del av detaljplaner för området väster om Viaduktsgatan i Ljungby samt Bilen 1 med flera inom sydvästra industriområdet.

16 Björklunden 12, ansökan om bygglov för två komplementbyggnader och mur.

17 Bolmsö-Skeda 1:6, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.

18 Åby 4:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ställverk/transformatorstaton och en åskskyddstolpe.

19 Biskopsvara 1:30, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

20 Kärringe 2:22, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

21 Singeshult 1:32 och 1:38, ansökan om bygglov förändrad användning till asylboende.

22 Singeshult 1:32, ansökan om bygglov för nybyggnad av uteplats under tak.

§162 Fastställande av dagordning

§163 Meddelande och information

§165 Detaljbudget med förvaltningsmål 2016

§166 Elinge 8:28, beslut om föreläggande med vite, nedskräpning.

§167 Agunnaryds-Ryd 1:2, upphävande av föreläggande med vite, brister som inte åtgärdats efter inspektion

§168 Annerstad 5:19, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§169 Stegaryd 1:4, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§170 Annerstad 4:35, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§171 Lida 2:13, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§172 Nöttja 7:24, ansökan om utdömande av vite samt föreläggande om nytt förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§173 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Opalen, Safiren, Kristallen, Smaragden, Onyxen, Briljanten, Rubinen, Diamanten, Topasen, Bärnstenen, Turkosen samt Granaten i Ljungby stad.

§174 Beslut om antagande av detaljplan för Torg 1:4 med flera, före detta järnvägsområdet i Lagan

§175 Beslut om planuppdrag för upphävande av del av detaljplaner för området väster om Viaduktsgatan i Ljungby samt Bilen 1 med flera inom sydvästra industriområdet.

§176 Beslut om samråd fgör upphävande av detaljplan för trafikplats Lagan, Torg 1:46 med flera

§177 Beslut om samråd för upphävande av detaljplan för trafikplats Lagan, Torg 1:46 med flera

§178 Björklunden 12, ansökan om bygglov för två komplementbyggnader och mur.

§179 Åby 4:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ställverk/transformatorstaton och en åskskyddstolpe.

§180 Biskopsvara 1:30, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

§182 Singeshult 1:32 och 1:38, ansökan om bygglov förändrad användning till asylboende.

§183 Singeshult 1:32, ansökan om bygglov för nybyggnad av uteplats under tak.

§184 Överklagande av länsstyrelsens beslut om avslag på förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Kvänslöv 3:29, ärendenummer 403-3398-2015