Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om fler sittplatser i Långbro park

7 Uppföljning av Riksfärdtjänst Sverige AB

9 Inrättande av servicelägenheter enligt LSS inom programområdet Älvsjöstaden

10 Svar till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolan Rödkulla i Stockholms stad

11 Svar till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolan Solkatten i Stockholms stad

12 Parkinvesteringar 2018-2020

12:X Förlängning av avtal gällande driftentreprenad för servicehusrestaurang samt leverans av heldygnskost till vård- och omsorgsboende

Anmälningsärenden

15 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 4/2016

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från funktionshinderrådet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om fler sittplatser i Långbro park

§9 Inrättande av servicelägenheter enligt LSS inom programområdet Älvsjöstaden

§10 Svar till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolan Rödkulla i Stockholms stad

§11 Svar till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolan Solkatten i Stockholms stad

§12 Parkinvesteringar 2018-2020

§15 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4/2016

§16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§17 Protokoll från pensionärsrådet

§18 Protokoll från funktionshinderrådet

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

§20 Information från förvaltningen

§21 Frågor från nämnden

§22 Protokoll från sociala delegationen