Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2014 (A)

7 Styrning av lokalförsörjningen. Svar på revisionsrapport nr 2/2014 (A)

9 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalet för gemensam IT-service (GSIT) samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling. Svar på remiss (A)

10 Motion (2014:3) om ett starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad. Svar på remiss (M&T)

11 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Svar på remiss (M&T)

12 Ansöka om statliga medel enligt förordning (SFS 2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador i Vinterviken (M&T)

13 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram för buller 2014-2018. Svar på remiss (M&T + Sbk)

14 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad. Svar på remiss (M&T)

15 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Liljeholmen med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning om cirka 160 mnkr och tomträtt, för bostäder, förskola och kommersiella lokaler inom fastigheten Södermalm 9:1 m.fl i Södermalm med JM AB och AB Stockholmshem. Genomförandebeslut (PU) Södermalms stdf

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Wallenstam AB och Wallenstam nr 23 bostadsrättsförening, Enskede-Årsta-Vantör stdf

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 18 på Norrmalm till AB Svenska Bostäder (PU) Norrmalm stdf

19 Avtal med Folksam / Tranbodarne 11 KB och Gyllenforsen Fastigheter KB för projekt Slussen: Samarbetsavtal, markanvisning för kontors- och centrumbebyggelse inom del av fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen samt genomförandeavtal om Katarinahissen (SP + Tk)

20 Markanvisning för kontor, hotell, handel samt bostäder inom tomträttsfastigheten Hästskon 12 på Norrmalm till Vasakronan AB (PU) Norrmalm sdf

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr E2014-00008

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2014, dnr E2014-00300

§7 Styrning av lokalförsörjningen. Svar på revisionsrapport nr 2/2014, dnr E2014-00164

§9 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalet för gemensam IT-service (GSIT) samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling. Svar på remiss, dnr E2014-00382

§10 Motion (2014:3) om ett starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad. Svar på remiss, dnr E2014-00412

§11 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Svar på remiss, dnr E2014-00011

§12 Ansöka om statliga medel enligt förordning (SFS 2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador i Vinterviken, dnr E2014-00550

§13 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram för buller 2014-2018. Svar på remiss, dnr E2014-00036

§14 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad. Svar på remiss, dnr E2014-00381

§15 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Liljeholmen med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut, dnr E2013-511-01463

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning om cirka 160 mnkr och tomträtt, för bostäder, förskola och kommersiella lokaler inom fastigheten Södermalm 9:1 m.fl i Södermalm med JM AB och AB Stockholmshem. Genomförandebeslut, dnr E2012-513-00433

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Wallenstam AB och Wallenstam nr 23 bostadsrättsförening, dnr E2013-513-01060

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 18 på Norrmalm till AB Svenska Bostäder, dnr E2013-513-00043

§19 Avtal med Folksam / Tranbodarne 11 KB och Gyllenforsen Fastigheter KB för projekt Slussen: Samarbetsavtal, markanvisning för kontors- och centrumbebyggelse inom del av fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen samt genomförandeavtal om Katarinahissen, dnr E2014-00583

§20 Markanvisning för kontor, hotell, handel samt bostäder inom tomträttsfastigheten Hästskon 12 på Norrmalm till Vasakronan AB Norrmalm sdf, dnr E2014-00709