Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-04-20

Sammanträde 2023-04-20

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap. Anmälan av svar på remiss

8 Överdäckningsstrategi. Motion av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C). Svar på remis

9 Ekonomisk uppföljning per mars, 2023

10 Det är 2023 för tusan - hög tid för klickbara länkar i beslutsunderlag! Motion från Svante Linusson (C). Svar på remiss

11 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Hägersten 1:1 i Hägersten med Primula Byggnads AB

12 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 samt Isdubben 5 till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag

13 Markanvisning för café, restaurang och samlingslokal inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Enskedeparkens Bageri AB

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Brukslaven 1 i Högdalen till Fastighets AB Skebokvarnsvägen 173

15 Markanvisning för idrottshall inom fastigheterna Älvsjö 1:1 och Bäverkolonin 2 i Rågsved till Fastighetsnämnden

16 Markanvisning för parkeringsgarage till Stockholm stads parkering AB och badanläggning till fastighetsnämnden inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Reviderat inriktningsbeslut

17 Markanvisning för bostäder, förskola och grundskola inom del av fastigheten Farsta 2:1, Våldö 6 och Munsö 1 i Farsta till Olov Lindgren AB och SBB Förskolefastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

18 Markanvisning för kontor inom fastigheterna Vallonsmidet 9, Vallonsmidet 10 samt Ulvsunda 1:1 i Ulvsunda industriområde till Fastighets AB Vallonsmidet. Föravtal till planerad exploatering inom projekt Betongblandaren med PHO Fastigheter AB, Brostaden Mariehäll AB, Brosmidet 11 AB, Castellum Stockholm AB, Trifam Fastighets AB och Fastighets AB Vallonsmidet Inriktningsbeslut

19 Exploateringsavtal inom fastigheten Hekla 1 i Kista med Allmänna Pensionsfondens Fastighets Nr 63 KB

20 Mariehamn 1, Mariehamn 2 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla Centrumområdet. Svar på skrivelse från Svante Linusson och Patrick Amofah (båda C)

21 Exploateringsavtal med Fastighets AB Brogatan avseende fastigheten Fatburen 1, del av Fatburshöjden 1 och del av Södermalm 9:1 (Söderhallarna) på Södermalm

22 Anmärkning i revisionsberättelsen för år 2022. Svar på begäran om yttrande från kommunfullmäktiges ordförande

23 Exploateringsavtal för idrottscenter med inslag av kultur och andra verksamheter inom fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda industriområde med Fastighets AB G-Mästaren. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap. Anmälan av svar på remiss

§8 Överdäckningsstrategi. Motion av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C). Svar på remiss

§9 Ekonomisk uppföljning per mars, 2023

§10 Det är 2023 för tusan – hög tid för klickbara länkar i beslutsunderlag! Motion från Svante Linusson (C). Svar på remiss

§11 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Hägersten 1:1 i Hägersten med Primula Byggnads AB

§12 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 samt Isdubben 5 till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag

§13 Markanvisning för café, restaurang och samlingslokal inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Enskedeparkens Bageri AB

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Brukslaven 1 i Högdalen till Fastighets AB Skebokvarnsvägen 173

§15 Markanvisning för idrottshall inom fastigheterna Älvsjö 1:1 och Bäverkolonin 2 i Rågsved till Fastighetsnämnden

§16 Markanvisning för parkeringsgarage till Stockholm stads parkering AB och badanläggning till fastighetsnämnden inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Reviderat inriktningsbeslut

§17 Markanvisning för bostäder, förskola och grundskola inom del av fastigheten Farsta 2:1, Våldö 6 och Munsö 1 i Farsta till Olov Lindgren AB och SBB Förskolefastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

§18 Markanvisning för kontor inom fastigheterna Vallonsmidet 9, Vallonsmidet 10 samt Ulvsunda 1:1 i Ulvsunda industriområde till Fastighets AB Vallonsmidet. Föravtal till planerad exploatering inom projekt Betongblandaren med PHO Fastigheter AB, Brostaden Mariehäll AB, Brosmidet 11 AB, Castellum Stockholm AB, Trifam Fastighets AB och Fastighets AB Vallonsmidet Inriktningsbeslut

§19 Exploateringsavtal inom fastigheten Hekla 1 i Kista med Allmänna Pensionsfondens Fastighets Nr 63 KB

§20 Mariehamn 1, Mariehamn 2 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla Centrumområdet. Svar på skrivelse från Svante Linusson och Patrick Amofah (båda C)

§21 Exploateringsavtal med Fastighets AB Brogatan avseende fastigheten Fatburen 1, del av Fatburshöjden 1 och del av Södermalm 9:1 (Söderhallarna) på Södermalm

§22 Anmärkning i revisionsberättelsen för år 2022. Svar på begäran om yttrande från kommunfullmäktiges ordförande

§23 Exploateringsavtal för idrottscenter med inslag av kultur och andra verksamheter inom fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda industriområde med Fastighets AB G-Mästaren. Genomförandebeslut